Loading...

Eroze je jako koroze,
když ji nezastavíme,
všechno zničí.

Nevlastníte půdu, ani nejste zemědělec, a přesto vám na půdě záleží? Máte tři možnosti, jak pomoci. Nahlásit erozi, volit zodpovědné politiky nebo českou půdu podpořit finančně.

Nahlásit erozi    Darujte    Volte udržitelnost

Jak vypadá eroze?

Eroze je přirozený proces, ale v případě zemědělské půdy je zcela nežádoucí. Při vodní nebo větrné erozi se z pole odnáší ornice, vrchní úrodná vrstva půdy, která se vytváří stovky let. Bez ornice není sklizeň.

Vidíte po dešti na poli potůčky, vyhloubené rýhy nebo strouhy? Zavátou cestu po prachové bouřce nebo bahno splavené na cestě, na návsi či ve sklepě? To vše jsou stopy eroze.

Co můžete udělat? 

Všimli jste si eroze na procházce? Vyfoťte ji, vyplňte náš jednoduchý formulář a my ji za vás nahlásíme. Každá eroze se počítá. Čím přesnější evidence, tím lepší ochrana půdy před erozí.

Stát spustil monitoring erozí, ale my ho musíme naplnit. Dokud nezačneme opakovaně hlásit co nejvíc erozí, nic moc se nezmění. A naopak, když nahlásíte erozi i vy, ohrožená půda může být přeřazena do vyššího stupně ochrany. A při nedodržení pravidel pak hrozí zemědělci krácení dotací.

Pokud jste ve svém okolí po dešti narazili na erozi nebo vám bahno dokonce nateklo až před dům, stačí vyplnit jednoduchý formulář, my ho zkontrolujeme a erozi za vás nahlásíme příslušným úřadům. Vaše údaje chráníme a nikomu je nepředáváme.

Půda potřebuje nakrmit

Možná si myslíte, že hnůj a peníze nevoní. Ale bez nich to nejde! Stejně jako půda ožije díky organické hmotě, i tento projekt může dosáhnout výsledků rychleji díky vaší podpoře.

Podpořte naše aktivity libovolným příspěvkem. Vaše dary nám pomohou rozšířit poradnu pro vlastníky a zemědělce, vytvořit a provozovat generátor pachtovních smluv.

Živá půda je projekt neziskových organizací, který pomáhá zastavit masivní znehodnocování půdy. Vlastníkům radí, jak zlepšit kvalitu jejich půdy a zhodnotit ji. Zemědělcům pomáhá hospodařit lépe a udržitelně. Veřejnost zapojujeme do monitoringu eroze. Politiky přesvědčuje o nutnosti změnit zákony tak, aby půdu skutečně chránily.

Darujte

Hlášení eroze

Jak vyplnit formulář?
  1. vyberte kraj (díky tomu se rychle načtou katastrální území, která vám pak nabídne našeptávač v následující kolonce)
  2. vyplňte katastrální území (většinou má obec jedno katastrální území, ale u větších obcí nebo měst jich může být víc, s přesným názvem vám pomůže nabídka v našeptávači)
  3. označte co nejpřesněji místo eroze v mapě kliknutím (na místo eroze se vypraví pověřený pracovník, čím lépe upřesníte její místo, tím spíš ji v terénu najde)
  4. popište, co jste viděli (např. na poli za vsí se po dešti udělala dlouhá rýha nebo bahno z pole nám nateklo na dvůr apod.)
  5. napište datum vzniku eroze, čím přesnější bude, tím lépe se zjistí, co ji způsobilo (např. která konkrétní srážka), a obratem nám ji prosím nahlaste (neotálejte, erozi je třeba nahlásit co nejdřív po jejím vzniku)
  6. vyplňte e-mail, na který vás případně můžeme kontaktovat s upřesňujícím dotazem nebo informací o nahlášení eroze do monitoringu
  7. nahrajte fotky eroze (pokud máte fotky, nahrajte je prosím, velmi to pomůže při kontrole, zda se o erozi jedná a současně zachytíte její rozsah)
  8. uveďte telefon (nemusíte ho uvádět, využili bychom ho pouze v případě urgentního dotazu k hlášení)
  9. uveďte jméno a příjmení (nemusíte ho uvádět, ale rádi bychom vás oslovili jménem v případě komunikace v budoucnu:)
  10. odešlete formulář, my vše zkontrolujeme a odešleme hlášení příslušnému pozemkovému úřadu

Kliknutím do mapy vyberte místo eroze 
Nahrajte fotografii z místa
 Povinné položky

Souhlasím s odesláním poskytnutých informací Státnímu pozemkovému úřadu, aby zajistil prověření erozní události a její zanesení do monitoringu eroze. Nadace Partnerství pouze zprostředkovává předání informací o erozní události příslušnému orgánu veřejné správy k dalšímu zpracování. Výsledek nemůže ovlivnit.

Souhlasím s využitím a publikací poskytnutých informací o erozní události v projektu Živá půda.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

FAQ

Jak poznám erozi?
Vidíte po dešti na poli potůčky, vyhloubené rýhy nebo strouhy? Zavátou cestu po prachové bouři nebo bahno splavené na cestě, na návsi či ve sklepě? To vše jsou stopy eroze.

Jak proti erozi bojovat?
Nejlepší ochranou proti erozi je prevence. Klíčovou roli hrají zemědělci, jejich způsob hospodaření a zodpovědný přístup k půdě, na které hospodaří. V Monitoringu eroze zemědělské půdy, kterou spravuje Státní pozemkový úřad a Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, evidují a vyhodnocují nahlášené erozní události. Informace o erozních událostech předávají Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, který následně kontroluje dodržování pravidel a v případě porušení může krátit zemědělské dotace. 

Jak nahlásit erozi?
Nahlásit erozní událost může kdokoliv. Ideálně ji vyfoťte, ale není to nezbytné. Označte co nejpřesněji místo, kde a kdy jste erozní událost našli. Hlášení pošlete pověřenému pracovníkovi Státního pozemkového úřadu. Nebo jednoduše vyplňte formulář (viz výše) a my erozi nahlásíme za vás. Pozemkový úřad do 3 dnů od nahlášení prověří erozní událost na místě a zanese ji do databáze monitoringu eroze.