Živá půda
Živěna
Blog Živé půdy
Loading...
3 min.

Kalendář správného zemědělce | Únor je ideální na přípravu na dotace

Martin Smetana, 08/02/2022
Půdu necháme i v únoru odpočívat. Poslední “odpočinkový” měsíc je ale ideální využít na přípravu a plánování opatření pro půdu a pro krajinu, s čímž úzce souvisí i zajištění jejich financování.
V únoru půda i krajina ještě odpočívá. Foto: Unsplash.com
V únoru půda i krajina ještě odpočívá. Foto: Unsplash.com
Na práce venku je stále čas. Dlouhé zimní večery jsou ideální pro přípravu na novou sezónu a vzdělávání. U nás na webu najdete mnoho informací a návodů, jak dobře pečovat o půdu. Zemědělci mohou studovat podmínky nadstavbových dotačních titulů. Ministerstvo zemědělství vydává obsáhlé brožury na poslední chvíli v březnu, kdy je už farmáři nemají čas číst, proto je dobré si oživit ty z předchozího období, protože se počítá s podobnými dotačními tituly i v letech 2023–2027 a být připraveni. S využíváním dotací v příštím roce je třeba počítat už při plánování výsevů ozimů na podzim letošního roku.

Dotace, které podpoří život v půdě i krajině

Biopásy a čejkoviště

Velkým přínosem pro půdu a okolní krajinu jsou biopásy nebo čejkoviště. Lze na ně čerpat dotace, a přesto jsou zemědělci stále využívány pouze okrajově. Přitom je mohou udělat na méně úrodných částech polí, kde i přes maximální snahu nejsou schopni dosáhnout dobrých výnosů, např. kvůli podmáčení pozemku nebo zastínění lesem. 

Dotace na biopásy pokrývají zemědělci kromě vícenákladů na založení také náhradu ušlého zisku za nevypěstované plodiny. Vedlejším pozitivním efektem je obohacení půdy o organickou hmotu a podpora půdních organismů, kteří pak osídlí i zbylou část pole.

Od roku 2023 bude také možné žádat o dotace na druhově bohaté pokrytí orné půdy. Přesné parametry dotační podpory by mělo Ministerstvo zemědělství zveřejnit v první polovině tohoto roku. Předpokládá se, že budou podobné biopásům s tím, že porost může zabírat celé pole a nemusí být ve tvaru úzkého pásu jako doposud.

Opatření na trvalých travních porostech

Na lepší péči o louky a pastviny poskytuje ministerstvo zemědělství hned několik nadstavbových dotačních titulů. Například na sečení louky v různých termínech s ponecháním neposečených částí, které poskytují úkryt a potravu živočichům a podporují biodiverzitu. Nový cyklus 5letých opatření začne v roce 2023. S některými pozemky je možné vstoupit do jednoletého závazku již letos. Zda je to možné i na vašem pozemku, zjistíte v registru půdy (LPIS). Zemědělec tak má možnost si vyzkoušet, jestli mu budou podmínky dotačního titulu vyhovovat, a na základě toho od roku 2023 vstoupit do 5letého závazku.
Dotace lze využít například na biopásy. Foto: Vojta Herout
Dotace lze využít například na biopásy. Foto: Vojta Herout

Zalesňování zemědělské půdy

Jeden z mála nadstavbových titulů, o který lze požádat již letos, je dotace na zalesňování. Vyplnit a odeslat potřebné dokumenty je třeba nejpozději do 16. 5. 2022.

Zalesnění orné půdy je třeba dobře zvážit, protože se jedná o dlouhodobou změnu na desítky až stovky let. Smysl má zejména u menších, erozně ohrožených pozemků s častými erozními událostmi nebo u pozemků, které nelze správně obhospodařovat (úzká pole po spádnici s výraznými liniemi povrchového odtoku). Pokud potřebujete zkonzultovat vhodnost svého pozemku k zalesnění, napište nám do poradny.

V rámci opatření zalesňování zemědělské půdy se poskytují dotace:

- na založení lesního porostu,
- na péči o lesní porost po dobu 5 let,
- za ukončení zemědělské výroby po dobu 10 let.

Zajímají vás další tipy na péči o půdu a nechcete, aby vám unikly žádné termíny pro vlastníky půdy? Sledujte nás na Facebooku a přihlaste se k odběru našeho měsíčního newsletteru. Máte konkrétní dotaz týkající se vaší půdy? Ozvěte se nám do poradny, budeme se vám věnovat individuálně.

Mohlo by vás zajímat