Ekologické zemědělství: Podopatření 11.2 Orná půda

Databáze dotací / Ekologické zemědělství: Podopatření 11.2 Orná půda

Popis výzvy

Tento podprogram je součástí Opatření: M11 Ekologické zemědělství.


Podmínky získání dotace

 • Žadatelem musí být subjekt obhospodařující v evidenci půdy (LPIS) alespoň minimální výměru zemědělské půdy. Žadatel nemusí být zemědělským podnikatelem.
 • Vzhledem k přechodnému období v letech 2021 a 2022 je od roku 2021 možné uzavírat závazky pouze na 1 rok.
 • Do navazujících EZ lze zařadit všechny DPB nebo nového žadatele, neposuzuje se vhodnost.
 • Zařadit lze všechny DPB obhospodařované v režimu EZ/PO, tj. neposuzuje se zda DPB byl v minulosti zařazen v závazku EZ.
 • Opatření je směřováno pouze pro ekofarmy, které nehospodaří souběžně v režimu konvenční produkce na zemědělské půdě v případě kultur, které jsou způsobilé pro dotaci na ekologické zemědělství.
 • Podmínka čistého ekologického zemědělce – musí být plněno i na DPB, které nemá žadatel zařazeny.

Na co konkrétního dotaci získáte?

 • Pěstování zeleniny a speciálních bylin
 • Pěstování trav na semeno
 • Pěstování ostatních plodin
 • Travní porost na orné půdě
 • Úhor na orné půdě
 • Pěstování jahodníku

Kdo může žádat

Kontakt

Odbor environmentálních podpor PRV: ředitel Ing. David Kuna, telefon: 221 812 595, 221 812 665, email: david.kuna@mze.cz 
Ekologické zemědělství: Monika Hortová, Marie Perglerová, telefon: 221 812 436, 221 812 443, email: monika.hortova@mze.cz, marie.perglerova@mze.cz