Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí

Databáze dotací / Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí

Popis výzvy

Cílem programu Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa je výrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří vodní režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích.

Program zahrnuje dva podprogramy:
Podprogram 129 392 “Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích - 2. etapa”
Podprogram 129 393 - “Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí - 2.etapa”

Na co konkrétního dotaci získáte?

  • rekonstrukce, oprava a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení jejich technického stavu a navrácení základních a vodohospodářských funkcí, dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů, apod.
  • výstavbu a obnovu nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem zvýšení retence a akumulace vody v krajině jako podpůrný prostředek v boji se suchem (obnovou se rozumí navrácení původních vodohospodářských a jiných funkcí rybníků a malých vodních nádrží za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů, apod.
 

Podrobné informace a dokumenty

Pro vyplnění žádosti je potřeba vyplnit formulář EDS. K tomu je nezbytné vytvoření osobního účtu v programu EDS.
 
Pravidla programu 129 390 (PDF, 735 KB)
Formuláře k programu 129 390 - ke stažení na webu MZe
Informace o ukončení příjmu žádostí v podprogramu 129 393 - II. výzva (PDF, 200 KB)
 
Informace k programu na stránkách Ministerstva zemědělství

Kdo může žádat