Podpora prevence před povodněmi IV

Popis výzvy

Program je rozdělen na tyto podprogramy:
129 363 „Podpora projektové dokumentace“,
129 364 „Podpora protipovodňových opatření s retencí",
129 365 „Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků“

Na co konkrétního dotaci získáte?

  • zřizování nových retenčních prostorů,
  • úpravy na existujících vodních nádržích s retenčním účinkem,
  • opatření k rozlivům povodní a poldry
 

Podrobnější informace:

Pro vyplnění a tisk formulářů S 09 (povinná příloha Žádosti o poskytnutí dotace v programu 129 360) je nezbytné vytvoření osobního účtu na portálu EDS/SMVS. Registraci je možné provést z odkazu https://isprofin.mfcr.cz/Rezortni.

Pravidla MZe programu 129 360 (PDF, 1 MB)
Metodický pokyn k postupu administrace akcí v rámci programu 129 360 na základě žádostí Navrhovatelů - ke stažení na stránkách MZe
Vzory formulářů  (DOCX, 60 KB) - ke stažení na stránkách MZe
 
Informace k programu na stránkách Ministerstva zemědělství.

Kdo může žádat

  • žadateli můžou být dobrovolné svazky krajů a kraje
  • *obce mohou být žadatelem na opatření pro zadržování vody v suchých nádržích (poldrech) na drobných vodních tocích , tj. výstavbu a obnovu suchých nádrží na drobných vodních tocích a úpravy na existujících vodních nádržích s retenčním účinkem

Kontakt

MZe, Oddělení protipovodňových opatření 
Ing. Havelková, tel: 221 812 708, email: dana.havelkova@mze.cz.
Opatření
Příjem žádostí
01.01.2022 - 31.12.2023
Alokace
Neznámá
Maximální výše uhrazených nákladů
Neznámá
Stav programu
Aktivní

Těžké vybrat? Nevadí, rádi vám poradíme.

Napište nám na poradna@ziva-puda.cz.