NPŽP: Přírodní zahrady

Databáze dotací / NPŽP: Přírodní zahrady

Popis výzvy

Tato Výzva č. 5/2022 je vyhlášena v rámci programu NPŽP

Podmínky:

 • podpořeny mohou být pouze projekty nových úprav zahrad a venkovního zázemí nebo projekty, které vhodným způsobem dále rozvíjí již existující přírodní zahrady či venkovní zázemí
  z projektu musí být jasně patrné, co je jeho cílem a jak pořízení konkrétních prvků přispěje k rozvoji EVVO a k rozvoji „učení venku“ zaměřeného na předcházení a adaptaci na klimatickou změnu v daném vzdělávacím subjektu
 • projekt buď přímo navazuje na již zakotvené „učení venku“ ve školním vzdělávacím programu, školním plánu EVVO apod., popř. navrhuje aktualizaci těchto dokumentů či navrhuje dokumenty specificky vytvořené k výuce venku
 • předkladatel projektu musí mít jasnou představu o dlouhodobé údržbě přírodní zahrady či venkovního zázemí a jednotlivých pořízených prvků, mj. aby se tím zajistila udržitelnost investice
 • z projektu musí vyplývat připravenost žadatele spravovat využívané venkovní pozemky dle principů přírodních klimatických zahrad, zejména s ohledem na podporu biodiverzity a zádrže vody 
 • podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 12. 2025
 • podklady ke smlouvě dle č. 12 bod b) je třeba doložit nejpozději do 3 měsíců od ukončení realizace projektu
 • žádost je možné podat lektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.
 

Podrobnější informace:

Výzva 5/2022: Přírodní zahrady
Příloha č. 1 - Podrobný popis realizace projektu 
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení de minimis
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení skutečných majitelů
Informace o programu na stránkách Národního programu Životního prostředí

Na co konkrétního dotaci získáte?

 • Vybudování a úpravy zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti.
 • Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské a základní školy.
 • Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních, středních škol a vyšších odborných škol pro podporu výuky ve venkovním prostředí.

Kdo může žádat

 • Samospráva
 • Škola

Kontakt

call centrum SFŽP ČR: bezplatné telefonní číslo 800 260 500 (pracovní dny od 7:30 do 16:00) nebo e-mail: dotazy@sfzp.cz
Ing. Stanislav Vodička, tel.: 267 994 647, e-mail: stanislav.vodicka@sfzp.cz
Ing. Michal Slezák, tel.: +267 994 469, e-mail: michal.slezak@sfzp.cz