Výsadba stromů - grantové schéma

Popis výzvy

Tato Výzva č. 4/2021 je vyhlášena v rámci programu NPŽP.

Na co konkrétního dotaci získáte?

  • zprostředkování zajištění výsadby stanovištně vhodných druhů listnatých stromů na veřejně přístupných prostranstvích
  • multiplikace zdrojů na tuto činnost
  • realizace souvisejících osvětových akcí a podpora zájmu veřejnosti o výsadbu a zlepšení péče o vysazenou zeleň
 

Podmínky

  • nositelé/příjemci dotace mohou peníze rozdělit formou grantů dalším, koncovým příjemcům
  • subjekty musí k získaným prostředkům přidat prostředky ve stejné výši (poměr 1:1) a zajistit vysázení stromů ve dvojnásobném rozsahu
  • výše podpory pro příjemce grantového schématu: 300 tis. – 5 mil. Kč (možnost opakování žádosti)
  • maximální výše podpory pro koncového příjemce: 150 000 Kč
  • ukončení realizace podpořeného projektu: do 31. 12. 2024
 

Podrobnější informace

Výzva 5/2021: Výsadba stromů - grantové schéma 
Příloha č. 1 – Prohlášení nositele GS k naplnění podmínek bodů 10a – 10q výzvy  

Informace o programu na stránkách Národního programu Životního prostředí

Kontakt

call centrum SFŽP ČR: bezplatné telefonní číslo 800 260 500 (pracovní dny od 7:30 do 16:00) nebo e-mail: dotazy@sfzp.cz
Ing. Martin Novosád, tel.: 267 994 673, e-mail: martin.novosad@sfzp.cz
Ing. Michal Slezák, tel.: +267 994 469, e-mail: michal.slezak@sfzp.cz
Opatření
Příjem žádostí
02.08.2021 - 30.12.2023
Alokace
150 000 000 Kč
Maximální výše uhrazených nákladů
150 000 Kč
Stav programu
Aktivní

Těžké vybrat? Nevadí, rádi vám poradíme.

Napište nám na poradna@ziva-puda.cz.