Živá půda
Živěna
Blog Živé půdy
Loading...
1 min.

Pachtovní smlouva a pozemkové úpravy. Nenechte se nachytat

Martin Smetana, 23. 2. 2022
Nejčastější dotazy, které nám chodí do poradny, se týkají pachtovních smluv a jejich férového nastavení. A někdy nám nad jejich zněním zůstává rozum stát. Jako například v tomto případě, kdy vlastník nevědomky přenechává plnou moc zemědělci dokonce i při řešení pozemkových úprav.
Pozemkové úpravy jsou příležitost. Nenechte se nachytat. Foto: Shutterstock
Dobré vztahy mezi propachtovatelem a pachtýřem (vlastníkem pozemku a zemědělcem) nenaruší ani pozemkové úpravy. Ale v opačném případě, pokud nejste spokojeni s tím, jak zemědělec pečuje o vaši půdu, a máte s ním třeba uzavřenou "nekonečnou" smlouvu, jsou pozemkové úpravy vaší záchranou. 

Po jejich ukončení totiž zanikají pachtovní smlouvy ze zákona. Mnozí zemědělci se bojí, že o propachtované pozemky přijdou, a tak se snaží různými kličkami navodit u neinformovaného vlastníka pozemku mylný dojem, že pachtovní smlouva pokračuje dál nebo s ním sepsat novou smlouvu ještě před skončením pozemkových úprav. Propachtovat pozemek, který ještě neexistuje, ale nejde.
Perlou měsíce z naší poradny je pachtovní smlouva, ve které se vlastník pozemku dokonce zavazuje udělit zemědělci plnou moc, aby ho zastupoval v pozemkových úpravách a rozhodoval za něho, kde a jak se budou pozemky scelovat. 

Chcete mít jistotu, že nemáte ve smlouvě podobnou perlu? Ověřte si s námi férovost svojí smlouvy.

Mohlo by vás zajímat