Ztrácíme půdu pod nohama

Z českých polí zmizí kvůli erozi 21 milionů tun ornice ročně. To představuje finanční ztrátu 4,2 miliardy korun. Na vině je špatné hospodaření s půdou. Společně to můžeme změnit.

POMOZTE NÁM
Půda nás živí. Pročišťuje a zachycuje vodu, kterou potřebujeme pro život. Zadržuje uhlík a chrání tak ovzduší před skleníkovými plyny. Je nenahraditelná. Jak s půdou zacházíme? Ničíme ji a měníme v prach bez života.

Projekt Živá půda pomáhá zastavit znehodnocování půdy:

 • vlastníkům radí,  jak o půdu pečovat a zhodnocovat ji
 • zemědělcům ukazuje nové možnosti,  jak na ní hospodařit
 • z veřejnosti buduje komunitu půdochránců

Všichni můžeme pomoci.
Stačí si vybrat jednu ze tří možností. 
 • pomůžeme vám nastavit férové smlouvy se zemědělci
 • ukážeme vám, jak zhodnotit vaši půdu
 • poradíme vám, jak o půdu pečovat udržitelně
Hospodařím
na půdě
 • pomůžeme vám nastavit férové smlouvy s vlastníky
 • ukážeme vám, jak na půdě hospodařit, aby přinášela kvalitní úrodu, která vám neuschne, ani neshnije
 • naučíme vás poznat erozi ve vašem okolí
 • pomůžeme vám erozi jednoduše nahlásit
 • ukážeme vám, jak se stát půdochránci
 • dáme vám možnost projekt podpořit

Půda potřebuje nakrmit

Možná si myslíte, že hnůj a peníze nevoní. Ale bez nich to nejde! Stejně jako půda ožije díky organické hmotě, i tento projekt může dosáhnout výsledků rychleji díky vaší podpoře.
DARUJTE