O nás

Chceme, aby v Česku fungovalo zemědělství. Aby prosperovalo, bylo udržitelné, zemědělci vydělávali. Chceme, abychom jako země byli víc potravinově soběstační, pěstovali pestré plodiny a vyráběli kvalitní potraviny. Proto projekt Živá půda pomáhá vlastníkům, zemědělcům i veřejnosti zastavit znehodnocování půdy.

Proč půda?
V České republice dochází k enormnímu znehodnocování půdy. Máme největší půdní bloky v Evropě. Nekonečné lány obdělává těžká zemědělská technika, která půdu zhutňuje. Remízky, meze nebo polní cesty jsou pro ni překážkou. Necitlivým obděláváním klesá úrodnost půdy. Její obnova trvá desetiletí, některé změny jsou dokonce nevratné. Stále intenzivnější zemědělství vede k další degradaci půdy.

Proč teď?
Organizace pro výživu a zemědělství OSN varovala, že narůstající půdní eroze může mít katastrofální důsledky pro nás pro všechny. Pokud nezasáhneme hned teď, až 90% procent půdy na Zemi může být do roku 2050 znehodnoceno. Reforma agrární politiky shora jde pomalu nebo spíš vede k horšímu. Vlastníci půdu vnímají často jako přítěž, kterou rádi prodají pod cenou spekulantům nebo ji pronajímají za špatných podmínek. Věříme, že udržitelně hospodařící zemědělci a drobní vlastníci to mohou zásadně změnit. Poskytneme jim k tomu podporu.

Dřív se půda dědila z generace na generaci. Uvědomovali jsme si její důležitost pro obživu. Uměli jsme o ni dobře pečovat, aby získávala na hodnotě. Za komunismu o půdu vlastníci přišli, byla znárodněna a rodinné vztahy k půdě se přerušily. V 90. letech se je podařilo jen málokomu obnovit.
Živá půda je projekt neziskových organizací Nadace Partnerství a Frank Bold realizovaný díky podpoře filantropů Libora Winklera a Dušana Šenkypla.

Nadace Partnerství je největší environmentální nadace v Česku. Finančně podporuje komunity a vzdělává je, aby převzaly zodpovědnost za péči o životní prostředí. Je součástí mezinárodní asociace Environmental Partnership Association (EPA).

Frank Bold je tým právníků a odborníků, který od roku 1995 pomáhá občanům, obcím i firmám řešit aktuální společenské výzvy.

Kontakt

Máte dotazy týkající se vlastnictví půdy a hospodaření na ní? Pište nám na poradna@ziva-puda.cz.
 
Zuzana Benešová - vedoucí projektu Živá půda, zuzana.benesova@nadacepartnerstvi.cz
Martin Smetana - zemědělec a poradce pro vlastníky půdy, martin.smetana@nadacepartnerstvi.cz
Monika Hradilová - poradkyně pro vlastníky půdy, monika.hradilova@nadacepartnerstvi.cz 
Tereza Pavlíková - poradkyně pro vlastníky půdy, tereza.pavlikova@nadacepartnerstvi.cz
Anna Václavíková - content marketing a PR, anna.vaclavikova@nadacepartnerstvi.cz, 732 768 031 
Markéta Sedláčková - marketing executive, marketa.sedlackova@nadacepartnerstvi.cz, aktuálně na MD