Půda potřebuje nakrmit

Možná si myslíte, že hnůj a peníze nevoní. Ale bez nich to nejde! Stejně jako půda ožije díky organické hmotě, i tento projekt může dosáhnout výsledků rychleji díky vaší podpoře

Podpořte naše aktivity libovolným příspěvkem. Vaše dary nám pomohou rozšířit poradnu pro vlastníky a zemědělce a provozovat generátor pachtovních smluv.

Živá půda je projekt neziskových organizací, který pomáhá zastavit masivní znehodnocování půdy. Vlastníkům radí, jak zlepšit kvalitu jejich půdy a zhodnotit ji. Zemědělcům pomáhá hospodařit lépe a udržitelně. Veřejnost zapojujeme do monitoringu eroze. Politiky přesvědčuje o nutnosti změnit zákony tak, aby půdu skutečně chránily.

Jak často chcete darovat

Vyberte částku daru

Vaše osobní údaje

Způsob platby

Odesláním souhlasím s provozními podmínkami Darujme.cz.