Živá půda
Živěna
Blog Živé půdy
Loading...
3 min.

Máte pole a chcete motýly?

Martin Smetana, 19/05/2022
Věděli jste, že pachtýř může i nadále na Vašem poli intenzivně hospodařit a přitom aktivně podporovat nejen motýly, ale i další nejrůznější opylovače? Řepka to ale nebude!
Foto: Marek Dvořák
Foto: Marek Dvořák
Od příštího roku budou moci zemědělci čerpat speciální dotaci na pěstování meziplodin. Ta pokryje zvýšené náklady, které jsou s tím spojené. Tato investice se ale mnohonásobně vrátí i pachtýři. Díky zdravé půdě bohaté na organickou složku bude mít vysoké a stabilní výnosy pěstovaných plodin. Aby měly meziplodiny maximální možný efekt pro půdu i pro opylovače, je důležité nešidit. Požadujte po pachtýři, aby místo levných 1-2 druhových směsí meziplodin vyséval co nejbohatší směs rostlin (klidně 10-20 druhů). Čím více druhů květin, tím více motýlů.
Video ukazuje pole zemědělce, který pracuje s meziplodinami na 1500 ha. Inspirujte se od 12:42 min.
Foto: Marek Dvořák
Foto: Marek Dvořák
Ještě větší přínos pro hmyz mají nektarodárné biopásy, které nabízejí útočiště a potravu celoročně. Váš pachtýř sice 5 let z plochy biopásů nic nesklidí, zkrátka ale rozhodně nepřijde. Dotace na biopásy velice štědře kompenzuje, kromě nákladů na založení a údržbu, také ušlý zisk zemědělce. Biopás je ziskový každý rok bez ohledu na to, jaké jsou ceny komodit na světových trzích a jestli se Vašemu pachtýře vůbec něco urodí. Z ekonomického pohledu biopásy diverzifikují a eliminují podnikatelské riziko.
Foto: Marek Dvořák
Foto: Marek Dvořák
Ze zkušeností našich farmářů vyplývá, že stačí, aby mimoprodukční plochy, jakými jsou například biopásy, zabíraly pouhých 5 % pole a krajina viditelně ožije. Je to tedy jen a jen o motivaci. Promluvte si se svým pachtýřem co nejdříve, ať je schopen včas zařadit meziplodiny a biopásy do svých osevních postupů.

Mohlo by vás zajímat