Živá půda
Živěna
Blog Živé půdy
Loading...
3 min

Blíží se konec pachtovního roku. Nejvyšší čas na kontrolu smlouvy

Zuzana Benešová, 14. 8. 2023
Máte poslední měsíc na vypovězení smlouvy, pokud nejste spokojeni s hospodařením na své půdě. Zemědělská půda není v dobrém stavu. Většina polí je ohrožena erozí. Půda je vyčerpaná intenzivním hospodařením, ztrácí schopnost zadržovat vodu a živiny, její úrodnost klesá. Teď je optimální čas, kdy to mohou tři miliony vlastníků změnit. Na konci září totiž končí pachtovní rok. A vlastníci půdy si mohou sjednat novou pachtovní smlouvu, ve které se domluví se zemědělcem na podmínkách férových pro obě strany.
Konec pachtovního roku

Dřív, než začnete řešit, jak nově nastavit pacht, zjistěte co nejvíc o tom stávajícím. Pozorně si přečtěte svou pachtovní smlouvu (smlouvu o pronájmu zemědělské půdy). Zkontrolujte, jestli v ní nemáte automatické prodloužení pachtu. Setkali jsme se s případem vlastníka, který v padesáti letech podepsal smlouvu na 20 let s automatickým prodloužením. Když mu bylo sedmdesát let, smlouvu včas nevypověděl a pacht se mu tak prodloužil o dalších 20 let.

Podívejte se na dobu pachtu, možnosti jeho výpovědi, výši pachtovného a povinnosti pachtýře při péči o půdu. Všechny tyto kategorie spolu úzce souvisí. Není chyba uzavřít pacht na dlouhou dobu, pokud dostáváte férové pachtovné, máte sjednané konkrétní povinnosti při péči o půdu, aby nedocházelo k její degradaci, a v případě jejich porušení můžete smlouvu rychle vypovědět. Praxe je bohužel většinou opačná. Běžně se setkáváme se smlouvami, které jsou pro vlastníky půdy velmi nevýhodné. Pacht uzavřou na dlouhou dobu s nízkým pachtovným bez možnosti navyšování a o péči o půdu není ve smlouvě ani zmínka.

Často se nás vlastníci ptají, kolik by měli za pacht půdy dostávat. Bez znalosti konkrétního pozemku, nastavení pachtu a místních podmínek nejde jednoznačně odpovědět. Výše pachtovného se liší podle kvality, umístění, velikosti a dostupnosti propachtované půdy, nejčastěji se pohybuje v rozmezí 3000 až 6000 Kč ročně za hektar. Do poradny nám píše řada vlastníků, kteří dostávají za svou půdu zlomek této částky, a to včetně pachtů na té nejúrodnější půdě. Výjimkou není ani pachtovné v naturáliích jako sláma, pytel brambor nebo ovsa, které svou hodnotou tržnímu pachtovnému vůbec neodpovídají nebo jsou pro vlastníky, kteří půdu zdědili a přešla na ně i původní pachtovní smlouva, nevyužitelné.

Pohled na krajinu s rybníkem
Foto: Foodpioneer

Pokud vám ve smlouvě něco nesedí, je nejvyšší čas to změnit. Blíží se totiž konec pachtovního roku. Okamžik, kdy řada smluv na dobu určitou končí, proto pozor na automatické prodloužení. Vlastníkům se otevírá možnost k vyjednání férových podmínek u nové smlouvy. V případě smluv na dobu neurčitou musí vlastníci udělat ještě jeden mezikrok a smlouvu vypovědět, a to opět do konce pachtovního roku. Výpověď je třeba doručit do 30. 9., protože pacht je potřeba vypovědět alespoň 12 měsíců před jeho plánovaným zánikem. Pokud nemáte ve smlouvě stanovenou delší lhůtu, pacht skončí 30. 9. následujícího roku po uplynutí výpovědní doby. Jednoduše řečeno, když doručíte výpověď do 30. 9. 2023, pacht zanikne 30. 9. 2024. Zpozdíte-li se byť jen o den a výpověď doručíte 1. 10. 2023, pacht zanikne až 30. 9. 2025. Tady se váhat nevyplatí!

Novou smlouvu si můžete zdarma vytvořit v našem generátoru. Pokud si nejste jisti, jak správně nastavit pacht, jakou péči o půdu požadovat nebo jak najít nového pachtýře, napište nám do poradny. Vzory výpovědi pachtovní smlouvy najdete ZDE a ZDE.

Mohlo by vás zajímat