Loading...

Rostěnice

Farnost vypověděla pacht velkému agropodniku

V obci Rostěnice na Vyškovsku má místní farnost 11 hektarové pole s nejúrodnější černozemí. Ještě v roce 2020 ho obhospodařoval tamní zemědělský závod, stejně jako dalších 10 tisíc hektarů. Letos zde zasejí dva noví pachtýři: místní ekologický zemědělec a tradiční rodinná farma.

Před pěti lety se místní farnost rozhodla ke změně. Předcházela tomu zkušenost a osobní iniciativa faráře Jana Hanáka. Ten již dříve inspiroval farní radu ke změně pachtýře u menších pozemků v katastru Kučerova, které strádaly opakovanou erozí.

Farnost se rozhodla s udržitelným hospodařením pokračovat i na 11 ha velkém farním poli v Rostěnicích. Ke spolupráci přizvala odborníky na agrolesnictví a pedologii z brněnské Mendelovy univerzity a z ekologické Nadace Partnerství a vybrala dva pachtýře. Společně s novými pachtýři se domluvila na optimálním modelu hospodaření, kterému předcházela analýza půdy.

        Farnost oslovila dva místní zemědělce, kteří už na některých polích farnosti hospodaří, aby zpracovali projekt na využití pozemku. Nakonec jsme se rozhodli propachtovat pole oběma zájemcům. Jejich hospodaření budou sledovat výzkumníci z Mendelovy univerzity. Do budoucna tak můžeme srovnávat dva druhy hospodaření."

Jan Hanák, farář a správce farních polí
Půda v Rostěnicích prošla důkladnou analýzou, včetně půdní sondy
Půda v Rostěnicích prošla důkladnou analýzou, včetně půdní sondy

Farnost si pro hospodaření na svých pozemcích stanovila jasné cíle:

  • zachovat příjem z pachtu při lepší péči o půdu
  • přednostně nabídnout pozemky k hospodaření místním zemědělcům z farnosti
  • zajistit stabilní živobytí pro nové zemědělce s plným využitím jejich techniky
  • vybrat nové pachtýře „na zkoušku“ 5 let, pak znovu zhodnotit stav půdy
  • doplnit zemědělskou krajinu o prvky trvalé zeleně.

Celý pozemek ohraničí pás dřevin. Polovinu pole budou obdělávat Novotní v režimu certifikovaného ekologického zemědělství. Rozdělí ho pásy ovocných stromů a keřů na řadu menších polí. 

Druhá půlka připadne rodinné farmě manželů Hlobilových. Ti počítají s pěstováním obilí v konvenčním režimu, které ovšem budou hnojit hlavně chlévskou mrvou a minimem chemie. Jednotlivá pole doplní další plodiny pro zachování biodiverzity.
V Rostěnicích díky změně hospodaření svítá na lepší časy
V Rostěnicích díky změně hospodaření svítá na lepší časy
Do budoucna chce farnost iniciovat obnovu polní cesty, která by znovu zpřístupnila boží muka na okraji farního pole.

O projektu

Název
Transformace konvenčního zemědělství na agrolesnické hospodaření – srovnání tradičních postupů s ekologickými
Lokalita
Rostěnice
Režim
na JZ polovině agrolesnické hospodaření na bázi ekologického zemědělství (5,62 ha), na SV agrolesnictví na bázi tradičního zemědělství (5,47 ha)
Velikost
11,1 ha - ekologický režim 5,62 ha
Zaměření
rostlinná výroba (polní výroba, produkce ovoce)

Financování

Zdroje
zemědělské dotace, vlastní zdroje (výsadba dřevin)

Pečujete dobře o půdu? Dejte nám o sobě vědět. Rádi váš příběh představíme.

Napište nám na poradna@ziva-puda.cz.

Popis užitků

Výchozí stav
Dlouhodobě průmyslovým zemědělstvím obhospodařované pole. V průběhu kolektivizace byl vytvořen velký půdní blok, který začleňuje původní polní cestu i další pozemky soukromých vlastníků. 
 

Popis projektu
Ekologická + konvenční (tradiční) část: společné opláštění celého pozemku keřovým lemem doplněný o třešňové stromořadí bude kromě produkční funkce (třešňové dřevo pro nábytkářství) sloužit jako ochrana před záletem agrochemikálií ze sousedních pozemků.

Ekologická část: agrolesnický pozemek – extenzivní sad – jabloň, hrušeň, slivoň, kdouloň, mišpule, rybíz, bez, rakytník (řady 11 m od sebe, stromy v řadách 8 m od sebe), v meziřádcích se střídají pícniny, zelenina, obilniny, bylinky, léčivky.

Konvenční (tradiční) část: agrolesnictví – stromy v řadách 18 a 36 m od sebe, v meziřádcích pěstování polních plodin (obilí), konvenční hospodaření s maximálním ohledem na krajinu, jak to jen tento způsob zemědělství umožňuje, pravidelná aplikace statkových hnojiv.

Řešené problémy
degradace půdy (agrochemikálie, utužení podorničí), větrná eroze.

Zavedená opatření
Po ukončení hospodaření původního zemědělce byly odebrány vzorky půdy pro rozbor.

Vybraní 2 zemědělci: pachtovní smlouva na 5 let "na zkoušku", pak automatická obnova s oběma nebo pouze jedním zemědělcem po zhodnocení dosavadních výsledků jejich hospodaření a nových rozborů půdy.