Živá půda
Živěna
Blog Živé půdy
Loading...
3 min.

Farnost vypověděla pacht velkému agropodniku

Martin Smetana, Markéta Sedláčková, 19. 6. 2021
V obci Rostěnice na Vyškovsku má místní farnost 11 hektarové pole s nejúrodnější černozemí. Ještě v roce 2020 ho obhospodařoval tamní zemědělský závod, stejně jako dalších 10 tisíc hektarů. Letos zde zasejí zde zaseli dva noví pachtýři: místní ekologický zemědělec a tradiční rodinná farma.
Foto: www.marekdvorak.com

Před pěti lety se místní farnost rozhodla ke změně. Předcházela tomu zkušenost a osobní iniciativa faráře Jana Hanáka. Ten již dříve inspiroval farní radu ke změně pachtýře u menších pozemků v katastru Kučerova, které strádaly opakovanou erozí.

„Farnost oslovila dva místní zemědělce, kteří už na některých polích farnosti hospodaří, aby zpracovali projekt na využití pozemku. Nakonec jsme se rozhodli propachtovat pole oběma zájemcům. Jejich hospodaření budou sledovat výzkumníci z Mendelovy univerzity. Do budoucna tak můžeme srovnávat dva druhy hospodaření," říká Jan Hanák, farář a správce farních polí.

Farnost se rozhodla s udržitelným hospodařením pokračovat i na 11 ha velkém farním poli v Rostěnicích. Ke spolupráci přizvala odborníky na agrolesnictví a pedologii z brněnské Mendelovy univerzity a z ekologické Nadace Partnerství a vybrala dva pachtýře. Společně s novými pachtýři se domluvila na optimálním modelu hospodaření, kterému předcházela analýza půdy.
Půda v Rostěnicích prošla důkladnou analýzou, včetně půdní sondy, foto: www.marekdvorak.com
Farnost si pro hospodaření na svých pozemcích stanovila jasné cíle: zachovat příjem z pachtu při lepší péči o půdu, přednostně nabídnout pozemky k hospodaření místním zemědělcům z farnosti, zajistit stabilní živobytí pro nové zemědělce s plným využitím jejich techniky, vybrat nové pachtýře „na zkoušku“ 5 let a pak znovu zhodnotit stav půdy a doplnit zemědělskou krajinu o prvky trvalé zeleně.

Celý pozemek ohraničí pás dřevin. Polovinu pole budou obdělávat Novotní v režimu certifikovaného ekologického zemědělství. Rozdělí ho pásy ovocných stromů a keřů na řadu menších polí. 

Druhá půlka připadne rodinné farmě manželů Hlobilových. Ti počítají s pěstováním obilí v konvenčním režimu, které ovšem budou hnojit hlavně chlévskou mrvou a minimem chemie. Jednotlivá pole doplní další plodiny pro zachování biodiverzity.
V Rostěnicích díky změně hospodaření svítá na lepší časy, foto: www.marekdvorak.com
Do budoucna chce farnost iniciovat obnovu polní cesty, která by znovu zpřístupnila boží muka na okraji farního pole.

Mohlo by vás zajímat