Živá půda
Živěna
Blog Živé půdy
Loading...
3 min.

Předejít zhutnění se vyplatí, je to levnější

Monika Hradilová, Martin Smetana, Zuzana Benešová, 11. 11. 2022
Článek Za mokra na pole nelez! vyvolal negativní odezvu u řady zemědělců. „To máme nechat na polích shnít naši celoroční práci?“, ptali se někteří. Ne, to není nutné. Ale chvíli počkat se někdy vyplatí rozhodně víc. V případě zhutnění to platí dvojnásob.

Utužená půda po sklizni

Podzimní sklizeň je často hektická. Zemědělec se někdy za každou cenu i přes nepřízeň počasí snaží sklidit úrodu, zajistit kvalitní krmivo a mít co největší zisk, což je pochopitelné. Ale vyplatí se mu počkat, až na poli nastanou vhodné vlhkostní podmínky. To by měl mít, jako každý agronom, po obhlídce pole v oku. Sklidit například kukuřici o něco později je mnohem menší riziko, než utužit půdu, která je základem pro sklizně i v dalších letech. Půda má totiž paměť a naši péči nám vrátí.

Když se na půdu vjede za mokra, zvýší se objemová hmotnost a zároveň se sníží pórovitost. Póry jsou důležité, zadržují a transportují vodu a vzduch. Bez vzduchu zahnívají kořeny, voda naopak nemůže přirozeně vsakovat. Půdní agregáty se deformují. Podmínky pro život v půdě se zhoršují a půdní fauna přestává plnit rozmělňovací a rozkladnou funkci, což má za následek pokles humusových látek. S nižší činností půdních živočichů se snižuje uvolňování živin do půdního roztoku a jejich nedostatek je pak limitující pro růst a výživu rostlin.

V půdě jsou krásně vidět chodbičky žížal. V utužené půdě chodbičky nebudou vůbec nebo budou deformované, foto: www.marekdvorak.com

V minulém článku jsme upozornili na jev, který je v zemědělské praxi bohužel častý – zhutnění půd. Víme důvody, proč ke zhutnění dochází, i jeho negativní důsledky pro půdu a rostliny. Samozřejmě jsou známa opatření, která omezují dopad zhutnění. Proč ale opravovat zkažený zub, když můžeme předcházet kazu? Výchova k prevenci je u dětí důležitá, ale my dospělí na ni někdy zapomínáme.

Jak zjistíte, že je půda zhutněná? Míru lze snadno změřit penetrometrem. Ještě jednodušeji ji poznáte podle stojící vody na poli nebo mělce kořenících rostlin, které mají často deformované kořeny. Zemědělec zhutnění pozná také díky větší energetické náročnosti při zpracování půdy, což ho stojí více na pohonných hmotách.

Měření zhutnění půdy pomocí penetrometru, foto: Jana Bauerová

Že to není problém a dá se to napravit třeba podrýváky? 

Návrat k normálu může být těžší, než si dokážeme představit. Je to časově i finančně velmi náročné. Musíme zařadit jak agrobiologická opatření (dodávat organická hnojiva, vápnit a udržovat optimální pH, omezit kyselá hnojiva a hnojiva s jednomocnými kationty, vyvážit osevní postup, nebo zařadit hlubokokořenící plodiny), tak technologická opatření, mezi která patří i zmiňované podrývání, dlátování a meliorační kypření. Vše zmíněné stojí spoustu peněz i práce, aniž by byl zaručen jistý výsledek. Předejít zhutnění se prostě vyplatí. 

Mohlo by vás zajímat