Živá půda
Živěna
Blog Živé půdy
Loading...
5 min

Jak úrodná je vaše půda?

Monika Hradilová, Martin Smetana, 18. 1. 2024
Jestli je vaše půda úrodná, zjistíte během chvilky a jednoduše, aniž byste utráceli za drahé testy. Poradíme vám, jak na to.
Profil půdy s žížalou
Foto: www.marekdvorak.com

V minulém díle jsme rozebírali, jestli potřebujete pro zjištění stavu půdy půdní rozbor nebo stačí použít rýč. V tomto článku vás naučíme, jak provést jednoduchý test s výsledkem do pár minut.  
 

Soudržnost půdních částic: klíčový faktor pro půdní úrodnost a ochranu před erozí

Nejdříve musíme začít trochou teorie. V půdě na poli usilujeme o soudržné půdní hrudky s kyprou a drobivou strukturou, které jsou rozhodující pro zachování půdní úrodnosti. Jen tak je půda schopna umožnit pohyb vody a vzduchu, růst kořenů, neomezuje klíčení, podporuje aktivitu půdních živočichů a je dobře obdělávatelná. U takové půdy nedochází k povrchovému odtoku, což znamená, že se snižuje riziko vodní eroze a vznik krusty na povrchu.

Hrudka získává soudržnost díky vzájemnému propojení různých půdních složek, zahrnující minerální částice (jíl, prach, písek), organickou hmotu, humusové látky, mikroorganismy, houbová vlákna, kořeny, vápenaté a železité oxidy (rozhodují o agregaci při nízkém pH), polysacharidy a slizy. Mezi těmito složkami vzniká ideální zastoupení velkých a malých pórů se vzduchem a vodou. Udržování nebo doplňování primární organické hmoty, jako jsou rostlinné zbytky (sláma, listí, odumřelé kořeny) a živočišné složky (výkaly, mrtvá těla), je klíčové pro optimální strukturu a soudržnost půdy.

Stabilní půdní agregáty zvyšují:

  • pórovitost
  • provzdušněnost
  • vododržnost
  • schopnost vázat živiny
Ruce drží hroudu půdy
Foto: www.marekdvorak.com

Minerální částice vznikají v půdě rozpadem podložní horniny, jejichž skladbu neovlivníme, ale je dobré ji znát. Přirozeně soudržnější jsou půdy s vyšším obsahem jemných částí, tedy jílů, ale vyšší zastoupení jílu samo o sobě nezaručuje vyšší stabilitu. Půdy obsahující více hrubých částí, tedy půdy písčité, jsou naopak přirozeně erodovatelnější.  
 

Organická hmota v půdě

Organická hmota významně podporuje soudržnost půdy. Množství a formu organické hmoty jsme schopni hospodařením ovlivnit, a proto je důležité se na to zaměřit. Organická hmota, například ve formě kořenů meziplodin, zvyšuje pórovitost půdy, umožňuje efektivní transport vody a schopnost půdy vázat vodu.

Organická hmota ovlivňuje nejen transport vody, ale také aktivitu půdních živočichů a mikroorganismů. Bez dostatku organické hmoty nejsou v půdě aktivní půdní živočichové a bakterie, a proto mají půdy nízký obsah živin. Tím dochází k vytváření půd s kompaktní strukturou a nízkou propustností pro vodu a vzduch. Tyto půdy jsou náchylné k erozi a ztrátě ornice, zejména na svažitých pozemcích, kde není celoroční pokryv půdy.

Ruce drží hroudu půdy
Foto: www.marekdvorak.com

Otestujte stabilitu půdní struktury

Jak jednoduše zjistit, zda máte půdu se stabilní nebo nestabilní strukturou? Testem, který prověří soudržnost půdních hrudek (agregátů) při jejich nasycení vodou. Jak na to?

Umístěte hrudku půdy o průměru cca 5-10 cm na sítko tak, aby byla celá ponořená ve vodě. 

Test stability půdních agregátů
Test stability půdních agregátů. Vpravo se hrudky nerozpadají, jsou stabilní, půda je kvalitnější. Vlevo se hrudky rychle rozpadají, jsou nestabilní, což není dobré.

Pokud se hrudka nerozpadá, znamená to, že jsou půdní částice spolu s humusovými látkami, vlákny hub, mikroorganismy, slizy a kořeny dobře spojeny. Taková půda má stabilní strukturu, která se udržuje díky aktivitě půdních živočichů a dostatku organických a tmelících látek. Stabilní půdní struktura dobře zadržuje vodu i během suchých období, protože obsahuje ideální poměr velkých a malých pórů. Tento vyvážený obsah vody a vzduchu vytváří optimální podmínky pro půdní život a růst rostlin.

Když se hrudka začne rychle rozpadat, znamená to nedostatek organické hmoty, humusových a tmelících látek, houbových vláken a kořenů rostlin. Často jsou to půdy utužené, s nefunkčním systémem půdních pórů, špatně zadržující vodu a náchylné k erozi.   
 

A co s tím?

Soudržná hrudka půdy znamená dobré hospodaření.

Rozpadající se hrudka signalizuje problémy, které vyžadují změny v hospodaření. Doporučujeme se s pachtýřem domluvit, aby zavedl tato opatření:


 

Může za to orba?

Velkým ničitelem půdní struktury je orba. Nepřímo ovlivňuje stabilitu půdních agregátů tím, že snižuje půdní vlhkost, promíchává vrchní vrstvu půdy bohatou na organickou hmotu s tou nižší, kde je organické hmoty málo a ničí půdní život.

Otázka, zda orat nebo neorat vzbuzuje mezi zemědělci řadu emocí, proto se jí budeme věnovat v samostatném článku. V něm budeme řešit výhody a nevýhody orby a alternativy orby.

Nechcete, aby vám pokračování tohoto textu uniklo? Přihlaste se k newsletteru. Máte konkrétní dotaz týkající se vaší půdy? Ozvěte se nám do poradny, rádi vám poradíme.

Mohlo by vás zajímat