Živá půda
Živěna
Blog Živé půdy
Loading...
3 min.

Patří stromy do polí?

Martin Smetana, 7. 2. 2022
I když se to dnes při pohledu do krajiny nemusí zdát, stromy do polí patří. Před kolektivizací a intenzifikací zemědělství byly stromy nedílnou součástí. Lemovaly polní cesty, sloužily jako orientační body v krajině, vymezovaly hranice pozemků jednotlivých vlastníků a zcela unikátním způsobem hospodaření bylo pěstování hlavatých vrb nebo polní sady, které se dnes vracejí pod novým názvem agrolesnictví.
Agrolesnictví v praxi. Foto: Český spolek pro agrolesnictví

Stromy potřebují zvířata i lidi

Stromy mají zásadní krajinotvorný význam. Rozčleňují  a dělají krajinu atraktivní nejen pro lidi, ale i pro živočichy. Přispívají k lepšímu mikroklimatu, tlumí silné větry, omezují erozi a zachycují vláhu. Díky hlubokým kořenům zabraňují smývání živin z polí do vodních toků a podzemních vod. Do svých nadzemních části vytahují živiny z velkých hloubek, kam se nedostanou kořeny běžných polních plodin a s opadem listů je zase vrací na povrch půdy. Přispívají tak ke koloběhu živin v přírodě a krmí půdní organismy.

Stromy jsou důležité i pro živočichy. Na větvích a v dutinách stromů hnízdí ptáci, kteří se pak živí škůdci pěstovaných plodin. Květy poskytují pyl a nektar hmyzu, jeho larvy jí listy nebo dřevo stromů a tímto hmyzem se pak živí další živočichové. Neoraná půda pod stromy slouží jako útočiště pro půdní organismy, odkud mohou po orbě opět kolonizovat pole. S dlouhodobě stoupajícími teplotami roste význam stromů také jako zdroje stínu. Na vyprahlé pláni se stává, že obilniny vytvoří prázdná semínka. Pokud je pole přistíněno, vytvoří se normální, plné obilky.

Stromy nepotřebuje jen hmyz a ptáci, ale i půdní živěna. Podívejte se na tento film, pokud nemůžete zhlédnout celý, tak alespoň 8:00-13:00. Půdní biolog Vám to vysvětlí.

 

Proč a kam je vysazovat?

Nejčastěji se stromy vysazují do stromořadí kolem cest nebo větrolamů. Mohou se ale také vysazovat jako solitéry, nebo do pravidelných či nahodilých skupin rozmístěných v polích nebo na loukách. Tradičně se vysazovaly také přímo do polí nebo luk jako polní sady nebo luční sady s cílem maximalizovat výnosy z pozemku. Dnes se tento způsob pěstování vrací pod novým názvem agrolesnictví.
Polní sad. Foto: Zuzana Špaková, www.stromyvpoli.cz

A právě o agrolesnictví bude jeden z našich dalších článků věnovaných stromům a jejich důležitosti v krajině. Dozvíte se v nich, jestli je lepší stromy vysévat, nebo vysazovat, a kam je umisťovat, aby byl jejich přínos co největší. Odborníci se podělí o praktické rady a zaměříme se i na to, kde vzít na výsadbu stromů peníze.

Mohlo by vás zajímat