Ztrácíme půdu pod nohama

Z českých polí zmizí kvůli erozi 21 milionů tun ornice ročně. To je, jako bychom si nechali každý rok odvézt z našich polí 1 a půl milionů tatrovek naložených tou nejúrodnější vrstvou půdy, jejíž obnova bude trvat stovky let. Takové množství ornice představuje finanční ztrátu 4,2 miliardy korun. Na vině je špatné hospodaření s půdou. Společně to můžeme změnit.

POMOZTE NÁM
Půda nás živí. Pročišťuje a zachycuje vodu, kterou potřebujeme pro život. Zadržuje uhlík a chrání tak ovzduší před skleníkovými plyny. Je nenahraditelná. Jak s půdou zacházíme? Ničíme ji a měníme v prach bez života.

Projekt Živá půda pomáhá zastavit znehodnocování půdy:

 • vlastníkům radí,  jak o půdu pečovat a zhodnocovat ji
 • zemědělcům ukazuje nové možnosti,  jak na ní hospodařit
 • z veřejnosti buduje komunitu půdochránců
 • politiky přesvědčuje o nutnosti změn zákonů tak, aby půdu skutečně chránily

Všichni můžeme pomoci.
Stačí si vybrat jednu ze tří možností.

 • pomůžeme vám nebo vašim příbuzným a blízkým nastavit férové smlouvy se zemědělci
 • ukážeme vám, jak zhodnotit vaši půdu
 • poradíme vám, jak o půdu pečovat udržitelně
 • pomůžeme vám nastavit férové smlouvy s vlastníky
 • ukážeme vám, jak na půdě hospodařit, aby přinášela kvalitní úrodu, která vám neuschne, ani neshnije
 • ukážeme vám, jak chtějí politici půdu chránit, a jak své sliby plní
 • naučíme vás poznat erozi a jednoduše ji nahlásit
 • nabídneme vám možnost projekt podpořit
 • ukážeme vám, jak se stát půdochránci

Půda potřebuje nakrmit

Záleží vám na půdě a chcete ji chránit? Líbí se vám, co děláme? Podpořte naše aktivity libovolným příspěvkem. Vaše dary nám pomohou rozšířit poradnu pro vlastníky a zemědělce, vytvořit a provozovat generátor pachtovních smluv. Pomůžeme jim lépe na půdě hospodařit a pečovat o ni.

Staňte se půdochráncem a pomozte nám chránit půdu. Stejně jako půda ožije díky organické hmotě, i tento projekt může dosáhnout výsledků rychleji díky vaší podpoře.
DARUJTE