O nás

Živá půda je společný projekt neziskových organizací Nadace Partnerství a Frank Bold realizovaný za podpory filantropů Libora Winklera a Dušana Šenkypla. Živá půda pomáhá vlastníkům, zemědělcům i veřejnosti zastavit znehodnocování půdy.

Nadace Partnerství je největší česká environmentální nadace. Podporuje, vzdělává a pomáhá lidem a komunitám, aby převzali zodpovědnost za péči o životní prostředí. Vyrostla ze silného spojenectví lidí pečujících o přírodu napříč Evropou. Je součástí mezinárodního konsorcia Environmental Partnership Association (EPA).

Proč půda?
V České republice dochází k enormnímu znehodnocování půdy. Máme největší půdní bloky v Evropě. Nekonečné lány obdělává těžká zemědělská technika, která půdu zhutňuje, a remízky, meze nebo polní cesty jsou pro ni překážkou. Necitlivým obděláváním klesá úrodnost půdy. Její obnova trvá desetiletí, některé změny jsou dokonce nevratné. Stále intenzivnější zemědělství vede k další degradaci půdy. Půda je přitom nenahraditelná.

Proč teď?
Protože už nám dochází čas. Reforma agrární politiky shora jde pomalu nebo spíš k horšímu. Agrobaroni posilují a půda chřadne. Věříme, že drobní vlastníci a udržitelně hospodařící zemědělci to mohou zásadně změnit. Poskytneme jim k tomu veškerou podporu a pomoc. Těžko si představit vlastníka, kterému by nájemce poškozoval pronajímaný byt, aniž by zasáhl. U půdy se to bohužel běžně děje. Vlastníci často vnímají polnosti jako téměř bezcennou přítěž, kterou rádi prodají pod cenou spekulantům s půdou. Kolektivizace zásadně poškodila vztah lidí k jejich půdě. Uděláme vše pro to, aby si k ní vlastníci znovu našli cestu. 

Kontakt

Zuzana Benešová - vedoucí projektu Živá půda, zuzana.benesova@nadacepartnerstvi.cz, +420 777 831 721

Martin Smetana - zemědělec a poradce pro vlastníky půdy, martin.smetana@nadacepartnerstvi.cz

David Kopecký - kontakt pro média, david.kopecky@nadacepartnerstvi.cz, +420 721 468 231