Biopásy

Biopás je pruhové potravní políčko

Popis opatření

Biopás je pruhové potravní políčko umístěné na okraji nebo uvnitř pole. Plocha biopásů se nikdy nesklízí. Slouží po celý rok včetně zimy a předjaří, kdy je nejméně potravy, jako zdroj pro půdní organizmy a volně žijící živočichy. Současně jim poskytuje úkryt

Biopás zůstává na půdě po celý rok (od jarního výsevu do zaorání následujícího jara). Na jaro se vyseje směs plodin do pásů na okraj nebo do středu pole s hlavní plodinou. Na jaře příštího roku se zbytky zapracují do země a vyseje se nová směs.

Náklady i ztrátu ušlého zisku kompenzuje dotace.
Náročnost
Kvalita půdy a podpora zadržení organické hmoty
Eroze a půdní struktura
Biodiverzita
Půdní život
Vlastník může reálně požadovat pokud má
Méně než 1 ha
1 - 5 ha
5 a více ha
Náklady / ztráta
Náklady
Ztráta
Finanční podpora

Těžké vybrat? Nevadí, rádi vám poradíme.

Napište nám na poradna@ziva-puda.cz.