Dočasný polní mokřad

Dočasný polní mokřad

Popis opatření

Ponechání ladem podmáčené části pole (např. v místě nefunkčních meliorací) nebo větší louže je klíčové pro živočichy. Opatření je navíc dobré i pro kvalitu půdy, protože nebude tolik pojížděna zemědělskou technikou a odpočine si.
 
Opatření je beznákladové. Ztrátu představuje prakticky jen ušlý zisk z plodiny, pokud by na podmáčeném místě vůbec vzešla.
 
Náročnost
Kvalita půdy a podpora zadržení organické hmoty
Eroze a půdní struktura
Biodiverzita
Půdní život
Vlastník může reálně požadovat pokud má
Méně než 1 ha
1 - 5 ha
5 a více ha
Náklady / ztráta
Náklady
Ztráta
Finanční podpora

Těžké vybrat? Nevadí, pošleme vám doporučené balíčky opatření.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.