Květnaté pásy

Květnaté pásy

Popis opatření

Samotářské včely, čmeláci, pestřenky, kutavky nebo mouchy jsou důležití opylovači. Protože nežijí v tak velkých koloniích jako včela medonosná, nemají takové zásoby potravy, na které by mohli spoléhat při špatném počasí. Proto létají a opylují rostliny i v době, kdy včela medonosná zůstává v úlu. Intenzivně využívaná zemědělská krajina je chudá na zdroje potravy, některé plodiny jako obiloviny nebo kukuřice jsou pro ně zcela bezvýznamné. Potřebují pestrou nabídku potravy v průběhu celého roku. Proto jim nestačí ani pár týdnů kvetoucí slunečnice nebo ovocné dřeviny v sadech.
Řešením je na okraji nebo uprostřed pole vysadit alespoň 6 m široký pás s převahou nektarodárných rostlin. Porost může být víceletý nebo obnovován každoročně. Zemědělec může využít dotační tituly, které pokryjí náklady na osivo a založení nektarodárného biopásu včetně ušlého zisku.
Náročnost
Kvalita půdy a podpora zadržení organické hmoty
Eroze a půdní struktura
Biodiverzita
Půdní život
Vlastník může reálně požadovat pokud má
Méně než 1 ha
1 - 5 ha
5 a více ha
Náklady / ztráta
Náklady
Ztráta
Finanční podpora

Těžké vybrat? Nevadí, rádi vám poradíme.

Napište nám na poradna@ziva-puda.cz.