Mulčování

Mulčování

Popis opatření

Půda celoročně krytá mulčem není tolik vysušovaná a nehrozí její poškození větrnou a vodní erozí. Odumřelá rostlinná hmota se postupně rozkládá, průběžně tak obohacuje půdu o živiny a krmí půdní organismy (edafon). Ty provzdušňují půdu a udržují její dobrou strukturu.

Na podzim se vyseje tritikale (kříženec žita a pšenice), žito s vikví nebo hrachem. Na jaro se porost poseče nebo zmulčuje a přímo do této hmoty (bez orby) se vyseje jařina (pohanka, čirok) nebo vysadí sazenice zeleniny. Po sklizni plodiny se posklizňové zbytky ponechají na poli a přímo do nich se seje podzimní směska.


Náklady: osivo mulčovacích rostlin, pohonné hmoty při jejich setí a při mulčování.

Náročnost
Kvalita půdy a podpora zadržení organické hmoty
Eroze a půdní struktura
Biodiverzita
Půdní život
Vlastník může reálně požadovat pokud má
Méně než 1 ha
1 - 5 ha
5 a více ha
Náklady / ztráta
Náklady
Ztráta
Finanční podpora

Těžké vybrat? Nevadí, pošleme vám doporučené balíčky opatření.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.