Nespasení části pastviny

Nespasení části pastviny

Popis opatření

Velcí býložravci (mamut, zubr, pratur, divoký kůň) nedovolili lesům zcela pohltit naši krajinu. Postupně člověk nahradil divoká zvířata svým dobytkem, pro který potřeboval louky a pastviny. Luční rostliny i živočichové se tomuto režimu přizpůsobili. Louky a pastviny ale nebyly nikdy v minulosti tak extrémně intenzivně využívány jako dnes. Celoroční intenzivní pastva způsobuje, že někdy strádají také chovaná zvířata. Na neustále spásaném trávníku se nedaří původním rostlinám, nemohou se rozmnožovat semeny, ani zvířatům, kterým chybí úkryt a potrava.
Řešení vhodné pro původní obyvatele naší krajiny i zemědělce přitom existuje. Stačí na větších pastvinách ohradit 3-10 % výměry. Na ně nejméně 60 % a nejvýše 80 % času nedovolit přístup hospodářským zvířatům. Ekonomické ztráty jsou minimální.
Náročnost
Kvalita půdy a podpora zadržení organické hmoty
Eroze a půdní struktura
Biodiverzita
Půdní život
Vlastník může reálně požadovat pokud má
Méně než 1 ha
1 - 5 ha
5 a více ha
Náklady / ztráta
Náklady
Ztráta
Finanční podpora

Těžké vybrat? Nevadí, rádi vám poradíme.

Napište nám na poradna@ziva-puda.cz.