Pásové střídání plodin

Pásové setí

Popis opatření

Pásové střídání plodin je pěstování dvou a více různých plodin v pásech širokých 20-40 m, které jsou orientované po vrstevnicích. Je to efektivní způsob ochrany půdy před erozí, který je založený na ochranném účinku vegetace. Vodu , která naprší na porost plodin s nízkým protierozním účinkem, zadrží sousední pás s vysokým ochranným účinkem, kde se vsákne do půdy.

V pásovém střídání plodin se vedle sebe pěstují:

  • plodiny s nízkým protierozním účinkem - kukuřice, slunečnice, brambory a další širokořádkové plodiny, které se sejí daleko od sebe, klíčí později, a tak dostatečně nechrání půdu před přívalovým deštěm v rizikových obdobích.
  • plodiny ochranné s vysokým protierozním účinkem - travní porosty, víceleté pícniny, hustě seté obiloviny, řepka, luskoviny.
Šíře pásů odpovídá násobkům pracovní šířky zemědělské techniky. Zemědělec tak může využívat svou velkou techniku a zároveň pěstovat plodiny, které by na tak svažitém pozemku nebylo možné jinak pěstovat.

Pravidelné střídání plodin výrazně zpomaluje odtok srážek a umožňuje jejich lepší využití pěstovanými plodinami. Snižuje přehřívání pozemku, zlepšuje kondici pěstovaných rostlin a tím zvyšuje výnosy.
Náročnost
Kvalita půdy a podpora zadržení organické hmoty
Eroze a půdní struktura
Biodiverzita
Půdní život
Vlastník může reálně požadovat pokud má
Méně než 1 ha
1 - 5 ha
5 a více ha
Náklady / ztráta
Náklady
Ztráta
Finanční podpora

Těžké vybrat? Nevadí, rádi vám poradíme.

Napište nám na poradna@ziva-puda.cz.