Podsev

Opatření / Podsev

Popis opatření

Podsev vyživuje hlavní plodinu a chrání půdu před negativními povětrnostními vlivy (větrná a vodní eroze).

Krátce před nebo současně s výsevem hlavní plodiny se do každého druhého řádku vyseje jiná plodina. Nejčastěji se pěstuje kukuřice s podsevem vikve a trávy nebo řepka s pestrým podsevem (pohanka, svazenka, peluška, vikev, jednoletý jetel).


Náklady: osivo; pokud osevní stroj nemá dva zásobníky, pak je pro výsev nutný další pojezd.