Skřivaní políčka

Opatření / Skřivaní políčka

Popis opatření

Ptáci zemědělské krajiny jsou v současnosti nejohroženější skupinou ptáků nejen v Česku, ale i v celé Evropě. Kvůli příliš intenzivnímu zemědělství ubývají i do nedávna běžné druhy jako např. skřivan polní. Přitom existuje velice jednoduché a elegantní řešení jak podpořit skřivany, které nemá žádný negativní dopad na zemědělské výnosy. Skřivaní políčka nebo taky skřivánčí plošky jsou malá neosetá místa v ozimých obilovinách.

Stačí pár neosetých plošek o rozměrech přibližně 2 x 16 m2 na 1 hektar orné půdy, které založíte velmi jednoduše. Stačí na chvilku vypnout secí stroj! Na těchto ploškách až do sklizně neporoste žádné obilí a v pozdním jaru se mohou objevit polní plevele. Skřivani potřebují pro hledání potravy a hnízdění nízkou vegetaci. To na začátku jara není problém, ale později je obilí příliš vysoké a husté a skřivani mají problém se sháněním potravy.