Zelené hnojení a meziplodiny

Opatření / Zelené hnojení a meziplodiny

Popis opatření

Zelené hnojení je efektivní způsob jak může zemědělec i bez chovu zvířat přispět k ozdravení půdy, zlepšit její strukturu a obohatit ji o živiny. Zelené hnojení spočívá ve výsadbě vhodných rostlin po sklizni a před vysetím nové plodiny, aby půda nezůstala holá a nechráněná.   

Zelené hnojení:

  • chrání půdu před erozí v období mezi pěstováním plodin, zachycuje živiny, které by na nechráněné půdě spláchly deště,
  • některé rostliny dokáží pomocí kořenových výlučků uvolnit z půdy živiny z formy těžko přístupné pro rostliny do lehce přístupné (pohanka fosfor),
  • bobovité rostliny (jetel, hrách, komonice) dovedou pomocí bakterií vázat vzdušný dusík,
  • hluboce kořenící rostliny (ředkev, komonice) pomohou rozrušit utužené podorničí,
  • po zapracování do půdy se živiny z rostlin zeleného hnojení stávají zdrojem výživy pro následně pěstovanou plodinu,
  • přerušují osevní postup při intenzivním pěstování obilnin a omezují šíření nemocí, díky tomu mohou zemědělci aplikovat méně chemických přípravků.


Co nejdřív po sklizni hlavní plodiny vyseje zemědělec na pole pestrou směsku rostlin na zelené hnojení. Podle toho, kdy se na pole bude vysévat příští plodina, zde mohou růst do pozdního podzimu (setí ozimů) nebo až do jara (setí jařin, pohanky, čiroku, zeleniny). Pak se jako zelené hnojení zapraví do půdy. Nebo lze pomocí speciální techniky vysévat hlavní plodinu přímo do porostu zeleného hnojení, které přes zimu vymrzlo nebo bylo před výsevem posečeno.

Náklady představuje osivo a jeho setí. Ministerstvo zemědělství podporuje pěstování meziplodin částkou 152 €/ha (meziplodiny proti utužení půdy) nebo 154 €/ha (meziplodiny pro zlepšení struktury půdy). Druhově bohaté pokrytí orné půdy podporuje částkou 417 €/ha. Pro rok 2023 se pro přepočet použije směnný kurz 24,116 Kč/Euro.  

Možná omezení: Kolem vodních ochranných pásem vodních zdrojů, na polích s melioracemi nebo ve zvláště chráněných územích (národní park, chráněná krajinná oblast, přírodní rezervace, přírodní památka apod. včetně ochranných pásem) jsou stanoveny limity pro aplikaci dusíkatých hnojiv. Zapravení zeleného hnojení do půdy taky uvolňuje dusík.   
 

Reference

Brožura Pěstování meziplodin 
Brožura Druhově bohaté pokrytí orné půdy