Půda potřebuje nakrmit

Možná si myslíte, že hnůj a peníze nevoní. Ale bez nich to nejde! Stejně jako půda ožije díky organické hmotě, i tento projekt může dosáhnout výsledků rychleji díky vaší podpoře.
Projekt Živá půda pomáhá zastavit masivní znehodnocování půdy. Vlastníkům radíme, jak zlepšit kvalitu jejich půdy a zhodnotit ji. Zemědělcům pomáháme hospodařit lépe a udržitelně. Nabízíme praktické nástroje, jako je rádce nebo generátor smluv. Veřejnost zapojujeme do monitoringu eroze.

Jak často chcete darovat

Vyberte částku daru

Popis

Popis

Popis

Vaše osobní údaje

Způsob platby

500 CZK NA ŽELVUŠKY

Popis