Půda
potřebuje nakrmit

Bez peněz to nejde! Stejně jako půda ožije díky organické hmotě, i tento projekt může dosáhnout výsledků rychleji díky vaší podpoře.

Ruce v půdě

Podpořte naše aktivity libovolným příspěvkem. Vaše dary nám pomohou rozšířit poradnu pro vlastníky a zemědělce a provozovat generátor pachtovních smluv. 

Živá půda je neziskový projekt, který pomáhá zastavit masivní znehodnocování půdy. Vlastníkům radí, jak zlepšit kvalitu jejich půdy a zhodnotit ji. Zemědělcům pomáhá hospodařit lépe a udržitelně. Veřejnost zapojujeme do monitoringu eroze. Politiky přesvědčuje o nutnosti změnit zákony tak, aby půdu skutečně chránily.