Živá půda
Živěna
Blog Živé půdy
Loading...
2 min.

Co dělat, když zjistíte erozi na svém poli?

Martin Smetana, 28. 2. 2022
Eroze je přirozený proces, ale na zemědělské půdě je zcela nežádoucí. Při vodní a větrné erozi se z pole odnáší ornice, vrchní úrodná vrstva půdy, která vznikala stovky let. Bez ornice není úroda. Pravidelně svoje pozemky proto kontrolujte. Erozí je totiž v Česku ohroženo 54 % zemědělské půdy, je tedy velmi pravděpodobné, že se týká i té vaší. Co v takovém případě dělat?
Erozí je v Česku ohroženo 54 % zemědělské půdy. Foto: Vojta Herout

Jak poznám erozi

Erozi můžete poznat už při příjezdu k pozemku. Vidíte cestu zavátou prachem nebo zanesenou bahnem? Po dešti tečou po poli potůčky a jsou na něm vyhloubené rýhy nebo strouhy? To všechno jsou stopy eroze.
 

Promluvte si s pachtýřem

Řešení eroze neodkládejte. Kontaktujte svého pachtýře a informujte ho o erozní události. Domluvte se s ním na provedení nápravných nebo preventivních opatřeních jako např. orba po vrstevnici, pásové zpracování půdy, pásové střídání plodin, podsev, pěstování pod mulčem nebo zatravnění pozemku. Více se o nich dočtete v našich Opatřeních pro půdu.
Pásové střídání plodin efektivně předchází erozi. Foto: www.marekdvorak.cz
Předcházet erozi byste měli už při sjednávání pachtu a v pachtovní smlouvě ochranu půdy ošetřit. Pokud ve stávající smlouvě ochranu půdy před erozí nemáte upravenou, zvažte její změnu nebo uzavření nové pachtovní smlouvy.
 

Erozi nahlaste - nejen tu na svém pozemku

Ať už narazíte na erozi na svém pozemku nebo na výletě na cizím pozemku, nahlaste ji. K tomu můžete využít jednoduchý formulář na našich stránkách nebo se obrátit přímo na pověřeného pracovníka Státního pozemkového úřadu. Ten provede prohlídku na místě a zjištěné informace zanese do monitoringu eroze. Erozí ohrožená půda může být zařazena do vyššího stupně ochrany. A pokud by zemědělec nedodržoval pravidla daná touto ochranou, hrozí mu krácení dotací.

Mohlo by vás zajímat