AEKO Podopatření Ochrana čejky chocholaté

Databáze dotací / AEKO Podopatření Ochrana čejky chocholaté

Popis výzvy

Tento podprogram je součástí M10 Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO).  
 

Podmínky získání dotace

  • Žadatelem musí být subjekt obhospodařující v evidenci půdy (LPIS) alespoň minimální výměru zemědělské půdy. Žadatel nemusí být zemědělským podnikatelem.
  • Žadatel je povinen po celou dobu trvání závazku dodržovat stanovený způsob obhospodařování hnízdiště.

 

Podrobné informace najdete ZDE.

Na co konkrétního dotaci získáte?

  • Podpora populace čejky chocholaté a dalších druhů ptáků vázaných na ornou půdu v zemědělské krajině ochranou hnízdišť v době rozmnožování.
  • Dotace je vyplácena na ha dílu půdního bloku s kulturou standardní orná půda vymezeného v LPIS jako hnízdiště čejky chocholaté.

Kdo může žádat

  • dotaci doporučujeme pro zemědělského podnikatele, protože pak spolu s touto dotací může čerpat další dotace na plochu.

Kontakt

Státní zemědělský intervenční fond, Regionální odbor dle místa realizace – kontakty na webu SZIF.