Adaptace nelesních ekosystémů na změnu klimatu

Popis výzvy

Podprogram Adaptace nelesních ekosystémů na změnu klimatu v rámci programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny slouží k financování opatření týkající se tvorby a obnovy ekostabilizačních prvků v krajině.

Na co konkrétního dotaci získáte?

  • obnova vegetačního krytu
  • péče o dřeviny
  • protierozní opatření
  • regulace šíření invazních druhů
  • šetrné hospodaření na zemědělské půdě
  • úprava stanovištních poměrů
  • zachování a vytváření krajinných prvků (např. remízy, meze, zasakovací pásy, mělké příkopy apod.)

Podrobné informace:

Výzva (PDF, 125 kB)
Dokumentace (PDF, 587 kB)
Formulář žádosti (DOC, 54 kB)
Bodové hodnocení žádosti (PDF, 145 kB)
Seznam regionálních pracovišť AOPK (PDF, 91 kB)
Příručka pro žadatele (PDF, 2 MB)
Náklady obvyklých opatření MŽP (XLSX, 58 kB)

Informace o programu na stránkách Ministerstva životního prostředí

Kdo může žádat

  • oprávněným žadatelem nejsou kraje, správy národních parků, Správa jeskyní ČR a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
  • podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 30. 11. 2023
Opatření
Příjem žádostí
01.06.2022 - 30.09.2022
Alokace
30 000 000 Kč
Maximální výše uhrazených nákladů
250 000 Kč
Stav programu
Plánovaná

Těžké vybrat? Nevadí, rádi vám poradíme.

Napište nám na poradna@ziva-puda.cz.