Jarní výzva: ŠKODA stromky

Popis výzvy

Získejte až 70 tisíc na výsadbu stromů a sazenic.
 

Podmínky získání dotace

  • Písemný souhlas majitele pozemku určeného pro zamýšlenou výsadbu
  • Popis zajištění následné péče o výsadbu, včetně jména zodpovědné osoby
  • Grantová výzva je určena pro jarní a podzimní výsadby, tzn. realizace projektu je možná od 1. 3. 2021 do 30. 6. 2021 v případě jarních výsadeb a od 1. 9. 2021 do 30. 11. 2021 u výsadeb podzimních.
  • Příjemce nadačního příspěvku je povinen informovat o datu výsadby (min. 14 dní před plánovanou realizací) a zajistit kvalitní dokumentaci z realizace projektu (fotografie, závěrečnou zprávu).
  • Příjemce nadačního příspěvku je povinen umožnit účast na výsadbě stromů zástupcům Nadace Partnerství a společnosti ŠKODA AUTO.
  • Povinností příjemce příspěvku je informovat při jakékoli propagaci a komunikaci projektu o jeho realizaci za finanční podpory ŠKODA AUTO
  • Příjemce nadačního příspěvku je povinen zaregistrovat vysazené stromy do databáze Hlas lesa (všechny výsadby) a Sázíme budoucnost (zde vyjma lesních výsadeb – podrobné informace na webu). Registrace je bezplatná a slouží k budování jednotné databáze výsadeb na území ČR.
  • Úspěšní žadatelé souhlasí s označením "ŠKODA ALEJ" případně „ŠKODA STROMKY“ na dřevěné tabuli (rozměry 60x50 cm, výška 3 m, cedule dodá Vyhlašovatel prostřednictvím Garanta).

Podrobné informace

Kompletní znění výzvy
Podání žádosti

Na co konkrétního dotaci získáte?

  • výsadba dřevin

Kontakt

Radim Cenek, radim.cenek@nap.cz, tel.: 515 903 115
Opatření
Příjem žádostí
10.03.2021 - 07.04.2021
Alokace
1 500 000 Kč
Maximální výše uhrazených nákladů
70 000 Kč
Stav programu
Uzavřená

Těžké vybrat? Nevadí, rádi vám poradíme.

Napište nám na poradna@ziva-puda.cz.