Sázíme budoucnost: granty na výsadbu stromů do 30 000 Kč

Databáze dotací / Sázíme budoucnost: granty na výsadbu stromů do 30 000 Kč

Popis výzvy

Podmínky získání dotace: 

 • písemný souhlas vlastníka pozemku určeného pro zamýšlenou výsadbu, včetně výpisu z katastru nemovitostí, v případech uvedených v “Kompletní výzvě” mít také souhlas souseda s výsadbou před podáním žádosti
 • plán zajištění následné péče o výsadbu, včetně jména zodpovědné osoby
 • grantová výzva je určena pro podzimní výsadby stromů, tzn. realizace projektu je možná od 1. 10. 2022 do 30. 11. 2022;
 • příjemce nadačního příspěvku je povinen informovat o datu výsadby (min. 30 dní před plánovanou realizací) a zajistit kvalitní dokumentaci z realizace projektu (fotografie, video, závěrečnou zprávu);
 • příjemce nadačního příspěvku je povinen umožnit účast na výsadbě stromů zástupcům Nadace Partnerství a jejím partnerům
 • povinností příjemce příspěvku je informovat při jakékoli propagaci a komunikaci projektu o jeho realizaci jako součásti iniciativy Sázíme budoucnost podle pravidel prezentace, která jsou přílohou smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku (tzn. zmínit tuto informaci v textových i grafických materiálech, periodik a webu organizace);
 • příjemce nadačního příspěvku je povinen zaregistrovat vysazené stromy do databáze Sázíme budoucnost, registrace je bezplatná

Na co konkrétního dotaci získáte?

 • výsadba původních druhů stromů a keřů
 • následná péče

Kdo může žádat

 • Nezisková organizace
 • Spolek
 • Škola
 • Samospráva

Kontakt

Radim Cenek, radim.cenek@nap.cz, tel.: 515 903 115