Čejkoviště

Opatření / Čejkoviště

Popis opatření

Ptáci zemědělské krajiny jsou v současnosti nejohroženější skupinou nejen v České republice, ale i v celé Evropě. Příčinou je příliš intenzivní zemědělství. V krajině je málo míst, kde by mohli tito ptáci najít potravu. V důsledků nadměrné aplikace insekticidů je na polích málo hmyzu jako potravy. Po aplikaci herbicidů chybí polní plevele, které nabízí ptákům semínka nebo pyl a nektar hmyzu, který se může stát potravou ptáků. Posklizňové zbytky jsou standardně zaorány, takže ptáci se nemohou najíst ani vypadanými semínky při sklizni.


Čejkoviště je navrženo tak, že řeší všechny tyto problémy:

  • v první půlce roku nabízí čejkám chocholatým nebo skřivanům polním atraktivní hnízdiště,
  • v druhé půlce roku zde zemědělec vyseje rostliny, které nabízí zdroje pylu a nektaru pro opylovače (zásadní zejména pro dobré přezimování samotářských včel a čmeláků) a semínka pro semenožravé ptáky
  • protože tyto pozemky lákají velké množství hmyzu, jsou dobrým zdrojem i pro hmyzožravé ptáky.

Od 1. 1. do 15. 6. se nesmí na pozemek vjíždět, aby nebyla ohrožená hnízda čejek chocholatých. Po jejich vyhnízdění se vyseje směs plodin. Pozdě na podzim se porost zapraví do země a cyklus se opakuje.

Zemědělec může pro čejkoviště vyhradit klidně i méně produkční plochu na podmáčených půdách, kde toho mnoho nevypěstuje Pokud zemědělec dodrží stanovený postup, obdrží speciální zemědělskou dotaci, která mu proplatí veškeré vícenáklady včetně ušlého zisku.


Minimální výměra plochy pro čejkoviště je půl hektaru (5000 m2). Protože může být rozdělena na víc pozemků, lze se na jeho založení domluvit, i když jste malým vlastníkem.


Vícenáklady a ztrátu ušlého zisku kompenzuje dotace.