Dočasný polní mokřad

Dočasný polní mokřad

Popis opatření

Ponechání ladem podmáčené části pole (např. v místě nefunkčních meliorací) nebo větší louže je klíčové pro živočichy. Opatření je navíc dobré i pro kvalitu půdy, protože nebude tolik pojížděna zemědělskou technikou a odpočine si.
 
Vlastník nebo i zemědělec může požádat AOPK ČR, aby zakreslila plochu mokřadu jako ekologicky významný prvek do Veřejného registru půdy (LPIS). Vlastník z této plochy pak nemusí platit daň z nemovitých věcí a zemědělec může i na plochu mokřadu pobírat zemědělské dotace na plochu stejně jako na okolní pole nebo louku.

Opatření je beznákladové. Ztrátu představuje prakticky jen ušlý zisk z plodiny, pokud by na podmáčeném místě vůbec vzešla.
 
Náročnost
Kvalita půdy a podpora zadržení organické hmoty
Eroze a půdní struktura
Biodiverzita
Půdní život
Vlastník může reálně požadovat pokud má
Méně než 1 ha
1 - 5 ha
5 a více ha
Náklady / ztráta
Náklady
Ztráta
Finanční podpora

Těžké vybrat? Nevadí, rádi vám poradíme.

Napište nám na poradna@ziva-puda.cz.