Orba a setí po vrstevnici

Opatření / Orba a setí po vrstevnici

Popis opatření

Pole se obrábí ve směru po vrstevnicích, aby se přerušily odtokové linie a omezila eroze. I v případě přívalových lijáků je menší pravděpodobnost splachu ornice.

Pokud se pole obrábí po spádnici, je mnohem pravděpodobnější, že vyježděné koleje od traktoru a řádky se stanou osou budoucích potůčků, které odnesou i ornici.