Podsev

Podsev
Opatření / Podsev

Popis opatření

Podsev vyživuje hlavní plodinu a chrání půdu před negativními povětrnostními vlivy (větrná a vodní eroze).

Krátce před nebo současně s výsevem hlavní plodiny se do každého druhého řádku vyseje jiná plodina. 

Nejčastěji se pěstuje:

  • kukuřice s podsevem vikve a trávy
  • slunečnice s podsevem jetele
  • řepka s pestrým podsevem (pohanka, svazenka, peluška, vikev, jednoletý jetel). 


 Náklady: osivo; pokud osevní stroj nemá dva zásobníky, pak je pro výsev nutný další pojezd.

řepka a podsev směsi jetele alexandrijského, pískavice řecké seno a čočky.

V jednom řádku je vyseta řepka a ve druhém řádku je jako podsev vyseta směs jetele alexandrijského, pískavice řecké seno a čočky.