Regenerativní pastva

regenerativní pastva
Opatření / Regenerativní pastva

Popis opatření

Regenerativní pastva je způsob organizace pastvy imitující někdejší intenzivní spásání přežvýkavci, kteří ve velkých stádech nárazově spásli menší území a na stejné místo se vrátili až po několika měsících. Je alternativou ke kontinuální pastvě. Velké bloky pastvin typické pro kontinuální pastvu jsou rozděleny za pomoci dočasných (mobilních) nebo trvalých oplůtků na menší sekce, ve kterých je porost intenzivně spasen za krátký čas. Doba pastvy závisí na míře zatížení zvířaty – od několika hodin po několik dnů. Poté je daná sekce ponechána regeneraci na několika týdnů až měsíců v závislosti na počasí. Čím více druhů zvířat je zapojeno do pastevního cyklu, tím lepší výsledky lze očekávat při regeneraci půdy.

Výhodou tohoto systému je:

  • zvýšení biodiverzity díky různé velikosti porostu na pastvě,
  • zvýšení schopnosti ukládání uhlíku v půdě,
  • hlubší kořeny trav, které pak lépe odolávají suchu,
  • zvýšení množství a kvality biomasy dostupné zemědělským zvířatům,
  • efektivnější využití prostoru pastviny,
  • snížení tlaku parazitů na zvířata,
  • prodloužení pastevní sezóny, což má pozitivní vliv na ekonomiku chovu.


Regenerativní pastvu lze taky uplatnit na orné půdě, zejména při ukončení porostu meziplodin. Pomáhá vracet živiny do půdy a zvyšuje výnosy hlavní plodiny.

Nevýhodami regenerativní pastvy oproti kontinuální pastvě jsou vyšší počáteční náklady na oplůtky, větší časová náročnost při přehánění zvířat mezi oplůtky a někdy může být náročnější distribuce vody pro zvířata na pastvě.