Živá půda
Živěna
Blog Živé půdy
Loading...
3 min.

Kalendář zemědělce | Červen

Martin Smetana, 1. 6. 2023
V červnu je ideální čas na obhlídku vašich polí a luk. Prověřte si, jestli váš pachtýř hospodaří s péčí řádného hospodáře. Na co vše se při kontrole zaměřit?
Foto 1: Řepka vysetá bezorebně na pole po pšenici. Na povrchu půdy jsou vidět zbytky pšenice. Foto: @Foodpioneer

Orná půda

Kromě stop eroze, která se může nyní vyskytnout při přívalových bouřkách zejména v plodinách setých na jaře (kukuřice, slunečnice, čirok, sója) si všímejte i dalších detailů. Vidíte na povrchu posklizňové zbytky z loňské plodiny nebo zbytky po meziplodinách (viz foto 1 a 2)? Pokud ano, pak zemědělec využívá techniky regenerativního zemědělství jako je no-till (zcela bezorební pěstování plodin) nebo strip-till (půda se zpracovává pouze v úzkých pásech). Tyto ponechané zbytky rostlin chrání půdu před erozí a vysycháním. Zároveň ji obohacují o organickou hmotu, které je velmi důležitá pro dobrý stav vaší půdy.

Foto 2: Hrách vysetý bezorebně na pole po kukuřici. Foto: www.marekdvorak.com

Další známka dobré péče o půdu je, když pod širokořádkovými plodinami, jako je třeba kukuřice nebo slunečnice, roste ještě něco jiného. Kukuřičné pole s podsevem jílku a vikve je proti erozi mnohem odolnější, a hlavně kořeny vikve půdu provzdušní a zlepší její strukturu. 
 

Senoseč nebo srnoseč?

Od května do začátku července rodí srny svá mláďata, která se ukrývají ve vysoké trávě na loukách. Ve stejné době ale probíhají senoseče. Hlučný traktor srnče vyleká a ono se instinktivně přikrčí k zemi – neutíká. Senoseč pak nezřídka bohužel končí masakrem. Když se kosilo ručně, srnoseče nehrozily. Kosec srnčata v trávě včas zpozoroval a vyhnul se jim. K ručnímu kosení se zemědělci už asi nevrátí, přesto musí i při strojové senoseči dávat pozor a neubližovat zvěři. Ze zákona mají zemědělci povinnost hlásit termíny sečení myslivcům a myslivci jsou pak povinni louky před sečením procházet. Reálně se to ale moc neděje. Díky aplikaci Senoseč Online je to mnohem snazší a mohou spolu s dobrovolníky zachránit až 60 000 srnčat každý rok. 

Myslivci mohou čerpat dotace na pořízení a instalaci plašičů – výše podpory je 2 000 Kč na jeden kus a 150 hektarů zemědělské půdy. Od srpna 2023 bude nová dotace pro zemědělce na zařízení pro identifikaci zvířat v porostu. Systém se umístí na žací lištu a když rozpozná zvěř vydá varovný signál. Traktorista bude mít dostatek času zastavit nebo žací zařízení zvednout.

Pokud vám na louce hnízdí chřástal, což zjistíte velice snadno díky nezaměnitelně se ozývajícím samcům, je dobré senoseč odložit až po 15. srpnu, kdy již nehrozí usmrcení mláďat těchto na zemi hnízdících ptáků. Zemědělci mohou na louky s výskytem chřástala čerpat speciální dotace, které jim kompenzují ztráty a komplikace s tím spojené. 

Podívejte se na video chřástala, kde ho od 5:32 min uslyšíte.

Foto 3: Řepka vysetá bezorebně na pole po pšenici. Na povrchu půdy jsou vidět zbytky pšenice. Foto: @Foodpioneer

Komu se nelení, tomu se zelení a taky hezky kvete

Víceletý nektarodarný biopás už začíná kvést a bude fungovat jako zdroj potravy až do mrazů. Kdo na poli ještě nemá biopás, může ho vyset až do půlky června.
Od půlky června do půlky července je čas na vysetí čejkoviště které se zakládá takto pozdě proto, aby mohly nerušeně vyhnízdit čejky chocholaté a další polní ptáci.

Biopásy a čejkoviště sice slouží primárně pro podporu hmyzu, ptáků a jiných živočichů, ale tím, že se nesklízí, přispívají k regeneraci půdy. Zemědělec je musí ponechat na stejném místě 5 let. Po této době bude vaše půda ve výrazně lepší kondici a kypět životem.

Na následujících fotkách můžete vidět nektarodarný biopás na okraji pole.
Foto: www.marekdvorak.com
Prohlédnou
fotogalerii
Prohlédnou
fotogalerii
Prohlédnou
fotogalerii
Prohlédnou
fotogalerii

Mohlo by vás zajímat