Živá půda
Živěna
Blog Živé půdy
Loading...
5 min

Stromy ve vinici 3: zkušenosti vinařů

Martin Smetana, 15/03/2023
Stromy ve vinicích posilují odolnost révy vůči změnám klimatu a chorobám, podporují život v půdě i biodiverzitu. V tomto článku se podíváme na to, jaké stromy vinaři pěstují nejčastěji a proč.
Stromy ve vinici Château Anthonic, foto: Nathalie Coipel, nathaliecoipel.com
Stromy ve vinici Château Anthonic, foto: Nathalie Coipel, nathaliecoipel.com
V prvním díle článku o stromech ve vinicích jsme se podívali do historie společného pěstování vinné révy a stromů. Ve druhém díle jsme vybírali vhodné typy stromů. Ve třetím pokračování se dočtete, jaké konkrétní druhy vinaři volí nejčastěji a jak na jejich výsadbu.
 

Jaké stromy jsou do vinic nejvhodnější?

Názory vinařů se značně liší. Často jsou založeny na subjektivním hodnocení a zkušenostech, které nelze obecně přebírat. 

Někteří se bojí vysazovat třešně kvůli špačkům. Vinaři na Znojemsku do svého vinohradu třešně vysazují s tím, že v době zrání třešní jsou u nich pouze místní špačci, zatímco v době zrání hroznů přiletí špačci ze širokého okolí i ze severní Evropy, takže pár třešní v jejich vinohradu na populaci nemá žádný vliv. 
Jedni vinaři preferují z prostorových důvodů pouze malé stromy, jiným je to jedno, protože počítají s vyvětvováním do výšky 3-6 metrů a udržováním řídké, pro světlo polopropustné koruny, která zastiňuje révové keře tak akorát.

Kratší je výčet stromů, které do vinohradu nepatří:
 • habr, protože příliš stíní
 • buk, protože je vlhkomilný (většina vinohradů je na suchých místech, takže by špatně rostl) a příliš stíní
 • jehličnany

Ve vinicích se nejčastěji pěstují:
 • topoly
 • jilmy (ty jsou méně vhodné, protože trpí nemocí grafiózou jilmů)
 • moruše
 • javory babyka
 • vinohradnické broskvoně
 • oskeruše
 • mandloně
 • hrušně
 • třešně

Jinak lze ve vinohradech pěstovat všechny druhy stromů, které jsme zmiňovali ve druhém díle článku.
Letní a podzimní aspekt ve vinicích Mytopia na úpatí švýcarských Alp, foto: Hans-Peter Schmidt, mythopia.ch
Letní a podzimní aspekt ve vinicích Mytopia na úpatí švýcarských Alp, foto: Hans-Peter Schmidt, mythopia.ch

Proč sází vinaři stromy do vinice?

Jean-Baptiste Cordonnier z Vinařství Anthonic z Bordeaux rád mluví o agrolesnictví jako o triptychu – o třech pilířích, které se vzájemně doplňují a přispívají k větší odolnosti révy vůči klimatickým změnám a chorobám a zároveň posilují půdní život, biodiverzitu a fixaci uhlíku:
 1. živé ploty (ekologické koridory)
 2. ozelenění meziřadí (vyživuje půdu a chrání ji před přehřátím)
 3. stromy (zmírnění klimatických výkyvů, tvorba mykorhizní sítě)
Považuje ekologické zemědělství za téměř nepostradatelné, protože přípravky na ochranu rostlin a minerální hnojiva mohou poškodit mykorhizní houby, které jsou jedním ze základních kamenů systému.
Nová vinice Château Anthonic, kromě keřů révy vysadili stromy a v meziřadích meziplodiny, foto: Nathalie Coipel, nathaliecoipel.com
Nová vinice Château Anthonic, kromě keřů révy vysadili stromy a v meziřadích meziplodiny, foto: Nathalie Coipel, nathaliecoipel.com

Jak vysadit stromy

Vykopat jamku, vložit sazenici, zasypat a oplotit. Vypadá to sice jednoduše, ale pokud nechcete být zklamaní, podívejte se na návodný článek, který vás převede výsadbou stromů krok za krokem.
Výsadba stromů ve vinici Château Anthonic, foto: Nathalie Coipel, nathaliecoipel.com
Výsadba stromů ve vinici Château Anthonic, foto: Nathalie Coipel, nathaliecoipel.com
Naznačili jsme, že nejen stromy, ale i keře patří do vinic. V příštím díle této série vám povíme, jaké keře jsou vhodné a jak o ně pečovat.
Nechcete, aby vám pokračování tohoto textu uniklo? Přihlaste se k newsletteru.
Prohlédnou
fotogalerii
Prohlédnou
fotogalerii
Prohlédnou
fotogalerii

Mohlo by vás zajímat