Živá půda
Živěna
Blog Živé půdy
Loading...
5 min

Stromy ve vinici III: zkušenosti vinařů

Martin Smetana, 15. 3. 2023
Stromy ve vinicích posilují odolnost révy vůči změnám klimatu a chorobám, podporují život v půdě i biodiverzitu. V tomto článku se podíváme na to, jaké stromy vinaři pěstují nejčastěji a proč.
Stromy ve vinici
Stromy ve vinici Château Anthonic, foto: Nathalie Coipel, nathaliecoipel.com

V prvním díle článku o stromech ve vinicích jsme se podívali do historie společného pěstování vinné révy a stromů. Ve druhém díle jsme vybírali vhodné typy stromů. Ve třetím pokračování se dočtete, jaké konkrétní druhy vinaři volí nejčastěji a jak na jejich výsadbu.  
 

Jaké stromy jsou do vinic nejvhodnější?

Názory vinařů se značně liší. Často jsou založeny na subjektivním hodnocení a zkušenostech, které nelze obecně přebírat.

Někteří se bojí vysazovat třešně kvůli špačkům. Vinaři na Znojemsku do svého vinohradu třešně vysazují s tím, že v době zrání třešní jsou u nich pouze místní špačci, zatímco v době zrání hroznů přiletí špačci ze širokého okolí i ze severní Evropy, takže pár třešní v jejich vinohradu na populaci nemá žádný vliv.   
Jedni vinaři preferují z prostorových důvodů pouze malé stromy, jiným je to jedno, protože počítají s vyvětvováním do výšky 3-6 metrů a udržováním řídké, pro světlo polopropustné koruny, která zastiňuje révové keře tak akorát.

Kratší je výčet stromů, které do vinohradu nepatří: 

 • habr, protože příliš stíní 
 • buk, protože je vlhkomilný (většina vinohradů je na suchých místech, takže by špatně rostl) a příliš stíní 
 • jehličnany 
   

Ve vinicích se nejčastěji pěstují: 

 • topoly 
 • jilmy (ty jsou méně vhodné, protože trpí nemocí grafiózou jilmů) 
 • moruše 
 • javory babyka 
 • vinohradnické broskvoně 
 • oskeruše 
 • mandloně 
 • hrušně 
 • třešně 
   

Jinak lze ve vinohradech pěstovat všechny druhy stromů, které jsme zmiňovali ve druhém díle článku.

Vinice ve Švýcarsku v létě a na podzim
Letní a podzimní aspekt ve vinicích Mytopia na úpatí švýcarských Alp, foto: Hans-Peter Schmidt, mythopia.ch

Proč sází vinaři stromy do vinice?

Jean-Baptiste Cordonnier z Vinařství Anthonic z Bordeaux rád mluví o agrolesnictví jako o triptychu – o třech pilířích, které se vzájemně doplňují a přispívají k větší odolnosti révy vůči klimatickým změnám a chorobám a zároveň posilují půdní život, biodiverzitu a fixaci uhlíku: 
 

1. živé ploty (ekologické koridory) 
2. ozelenění meziřadí (vyživuje půdu a chrání ji před přehřátím) 
3. stromy (zmírnění klimatických výkyvů, tvorba mykorhizní sítě) 
 

Považuje ekologické zemědělství za téměř nepostradatelné, protože přípravky na ochranu rostlin a minerální hnojiva mohou poškodit mykorhizní houby, které jsou jedním ze základních kamenů systému.

Mezi vinnou révou rostou meziplodiny
Nová vinice Château Anthonic, kromě keřů révy vysadili stromy a v meziřadích meziplodiny, foto: Nathalie Coipel, nathaliecoipel.com

Jak vysadit stromy

Vykopat jamku, vložit sazenici, zasypat a oplotit. Vypadá to sice jednoduše, ale pokud nechcete být zklamaní, podívejte se na návodný článek, který vás převede výsadbou stromů krok za krokem.

Výsadba stromů ve vinici
Výsadba stromů ve vinici Château Anthonic, foto: Nathalie Coipel, nathaliecoipel.com

Naznačili jsme, že nejen stromy, ale i keře patří do vinic. V příštím díle této série vám povíme, jaké keře jsou vhodné a jak o ně pečovat.

Vinice v mlze
Prohlédnou
fotogalerii
Vinice na podzim
Prohlédnou
fotogalerii
Vinice se stromy
Prohlédnou
fotogalerii

Mohlo by vás zajímat