Živá půda
Živěna
Blog Živé půdy
Loading...
5 min

Regenerativní pastva: spokojené krávy, živá půda a zdravější maso

Daniel Lunter, Zuzana Benešová, 29. 4. 2024
Krávy na Statku Mitrov jsou celý rok venku. Až na pár zimních měsíců spásají denně čerstvou trávu, což prospívá nejen jim, ale i půdě a rostlinám. Na jednom místě se moc neohřejí, protože každý druhý den mění pastvinu. Proč? Protože Karel Kalný, majitel Statku Mitrov, už několik let praktikuje regenerativní pastvu.
Krávy na pastvině
Přehánění stád na farmě Mitrovský Angus, foto: Daniel Lunter

Jak funguje regenerativní pastva

Velcí přežvýkavci pomáhali tvořit travní porosty s nejúrodnější půdou desítky tisíc let. V minulosti se kvůli neustálé hrozbě predátorů zdržovali ve velkých stádech, čímž porost intenzivně spásali, hnojili a sešlapávali. Na stejné místo se znovu dostali až po velmi dlouhé době.

Nyní se většina hospodářských zvířat chová celoročně uvnitř. Zbylá zvířata se pasou systémem tzv. kontinuální pastvy. To znamená, že zůstávají delší dobu na jedné pastvině. Nadměrným pasením dlouhodobě poškozují rostliny tím, že je okousávají mnohem dříve, než jsou schopny zregenerovat a prohloubit kořenový systém.

Karel Kalný se inspiroval Joelem Salatinem, americkým farmářem, lektorem a autorem mnoha publikací o regenerativní pastvě. Zmenšil velikost spásané plochy a každý druhý den přehání dobytek na novou pastvinu.

Býci na pastvě
Býci plemene Aberdeen-Angus na farmě Mitrovský Angus, foto: Daniel Lunter

Takto krávy spasou celou plochu, ale nikdy ne až na drn. Sežerou i méně chutné druhy a co nesežerou alespoň sešlapou, čímž vytvoří životní prostor pro další druhy rostlin. Víc kusů zvířat na menší části pastviny znamená také lepší a rovnoměrné pohnojení půdy.

Správné načasování přesunu zvířat na dosud nepasenou část pastviny úzce souvisí i s jejich zdravím. Přibližně třetí den se jejich lejna začnou hemžit parazity a larvami hmyzu, které roznáší nemoci hospodářských zvířat, nebo na nich přímo parazitují. Díky absenci kontaktu s vlastními výkaly jsou zvířata zdravější a nemusí se jim podávat léčiva tak často a v takovém množství, jak je tomu u běžné pastvy.

Na vypasenou část pastviny se krávy nedostanou dřív než za několik týdnů. Během této doby se výkaly stihnou rozložit a rostliny plně zregenerovat a hlouběji zakořenit. Díky většímu kořenovému systému napumpují rostliny do půdy více cukrů, čímž podpoří půdní život (houby a další mikroorganismy). Regenerativní pastva pomáhá také efektivně odčerpávat CO2 z ovzduší a ukládat ho v podobě uhlíku do půdy.

Stádo krav na pastvině.
Skot plemene Aberdeen-Angus na farmě Mitrovský Angus, foto: Daniel Lunter

Přínos pro spotřebitele

Regenerativní pastva je prospěšná nejen pro zvířata, půdu a rostliny, ale i pro nás. Karel Kalný si nechal otestovat maso z jeho chovu a ze supermarektu. To jeho má lepší poměr omega-3 a omega-6 mastných kyselin, což je prospěšné pro naše zdraví. Více o výhodách masa z pastevního chovu se můžete dočíst na jeho blogu.

Steaky
Steaky v restauraci Mitrov, foto: www.mitrovsky.com

Každý z nás se jako spotřebitel může podílet na pozitivních změnách v zemědělství. Tím, co kupujeme a jíme, můžeme podpořit zemědělce, kterým záleží na životním prostředí a půdě. Maso z regenerativní pastvy je také zárukou spokojených zvířat, která celý svůj život strávila venku na pastvě. Když se k tomu přidá benefit zdravějšího jídla, rozhodování může být jednodušší. 

Pokud vás zaujal způsob hospodaření Karla Kalného, brzy vás vezmeme na procházku jeho hospodářstvím, kde kromě krav pase také kuřata a prasata. Aby vám to neuniklo, přihlašte se k odběru našeho newsletteru!

Mohlo by vás zajímat