Integrovaná ochrana plodin

Integrovaná ochrana plodin

Popis opatření

V sadu nebo na poli se vytvoří takové podmínky, aby se pěstovaným rostlinám dařilo co nejlépe a byly méně ohrožovány chorobami a škůdci. V praxi to znamená kombinovat:
  • vhodné technologie zpracování půdy,
  • hnojení,
  • volbu odrůd,
  • střídání plodin,
  • podporu užitečných organismů,
  • využívání metod prognóz a monitoringu škodlivých organismů,
  • používání biologické ochrany rostlin a přípravků na ochranu rostlin (např. ozelenění meziřadí ve vinicích a sadech, dostatečné rozestupy mezi rostlinami, aby netrpěli nadměrnou vlhkostí apod.).
  • Zcela vyloučeno je použití vybraných chemických přípravků. Chemické postřiky se aplikují pouze v nevyhnutelně nutné míře na základě sledování výskytu chorob a škůdců.
  • Omezení aplikace herbicidů a dalších přípravků proti nemocem rostlin má příznivý dopad na půdní houby a živočichy.
  • Omezení aplikace měďnatých přípravků proti houbovým chorobám má prokázaný pozitivní vliv na zvýšení populace žížal, které jsou nezastupitelné pro dobrou funkci a strukturu půdy.
Pokud není splněno celé spektrum podmínek, nemá zemědělec nárok na dotaci, která by pokryla zvýšené náklady.
Náročnost
Kvalita půdy a podpora zadržení organické hmoty
Eroze a půdní struktura
Biodiverzita
Půdní život
Vlastník může reálně požadovat pokud má
Méně než 1 ha
1 - 5 ha
5 a více ha
Náklady / ztráta
Náklady
Ztráta
Finanční podpora

Těžké vybrat? Nevadí, rádi vám poradíme.

Napište nám na poradna@ziva-puda.cz.