Živá půda
Živěna
Blog Živé půdy
Loading...
3 min.

Zaryj a zjistíš, jakou máš půdu

Monika Hradilová, Martin Smetana, 18. 1. 2023
Každý třetí občan vlastní větší nebo menší kousek zemědělské půdy. Jen malá část vlastníků na své půdě sama hospodaří. Vlastníte půdu, ale nehospodaříte na ní? Přečtěte si, jak zkontrolovat, jestli o ni pachtýř pečuje podle vašich zájmů.
Tyto ruce nemusí patřit zemědělci, ale také vlastníkovi půdy, který kontroluje stav ornice na svém poli, foto: Foodpioneer

Objednat si půdní rozbor nebo použít rýč?

Chemickým rozborem půdy od akreditované laboratoře, zjistíte:
  • nejčastěji obsah přístupných živin,
  • mikroelementů a rizikových prvků,
  • potřebu vápnění,
  • obsah uhličitanů,
  • půdní reakci,
  • různé formy uhlíku a dusíku,
  • perzistentní organické polutanty (látky, které znečišťují půdu) apod. 

Pokud chcete zjistit stav půdy z pohledu hospodaření, je dostačující rýčová zkouška. Stačí vám zajít na pole s rýčem, vykopat díru, vzít do rukou kus hlíny a pozorovat ji. Jak na to a čeho si všímat?
 

1. Stav ornice a podorničí 

Při zarytí si všímejte, jakou intenzitou musíte tlačit na rýč. Pokud rýč bez větší námahy do půdy zaryjete, je to dobře. Rýčovou zkoušku nedělejte například po jarní přípravě půdy, kdy je půda nakypřená a hodnocení pak může být zkresleno. Pokud jde rýč do půdy opravdu těžko, máte zhutněnou půdu, což je špatně. Proč je to špatně se dozvíte tady. Zjistíte-li zhutnění, diskutujte to s pachtýřem. 

Ve vykopané jámě (cca 40x40x60 cm) si všímejte nejsvrchnější půdní vrstvy - ornice. Tloušťka ornice je různá podle půdního typu. Podstatné je zamezit erozi, při které voda odnese ornici z pole pryč. Měřte pravidelně tloušťku ornice na vašem poli, především na erozně ohroženém pozemku. Pokud vidíte jasné stopy po erozi – rýhy a výmoly na poli, nebo je příjezdová cesta pod nánosem bahna, co nejdříve ji nahlaste a problém řešte se svým pachtýřem.
Stopy po vodní erozi na poli. Takto by půda v péči řádného hospodáře neměla vypadat.

2. Kořeny

Podívejte se na kořeny pěstované plodiny. Pokud rostou do hloubky i do stran a nejsou nepřirozeně pokřivené, naznačuje to dobrou půdní strukturu. Ta jim umožňuje dobře růst a zajišťovat rostlině vodu a výživu. Naopak, deformované kořeny poukazují na to, že narazili na prostředí, kterému se vyhýbají. Může to být tvrdá zhutněná půda, kámen a nedostatek živin. 
Rovnoměrně rozvětvené kořeny hořčice na kypré černozemi s drobtovitou strukturou. Takto je to v pořádku, foto: Jana Bauerová.

Zjistili jste penetrometrem nebo podle deformace kořenů utuženou půdu? Pobavte se s pachtýřem o opatřeních, které zhutnění půdy zabraňují.

Mělké kořeny pšenice na kambizemi se zhutněným podorničím a stlačenou půdní strukturou. Toto je špatně, foto: Martin Smetana

3. Struktura půdy

Vemte do ruky kus hlíny a stlačte ji, aby se rozpadla na menší kousky. Podle jejich velikosti a tvaru zjistíte půdní strukturu. Struktura má vliv na vodní a vzdušný režim půd, náchylnost půdy k erozi, růst kořenů rostlin a uvolňování živin pro potřeby rostlin.  

Pokud se půda při stlačení v ruce drobí jako kvasnice, máte optimální půdní strukturu pro růst rostlin. Na takové půdě se voda dobře vsakuje a zadržuje, a proto neodtéká po povrchu s ornicí.

Pokud se půda při stlačení mezi prsty nedrobí, ale spíš rozlamuje po větších částech, voda se špatně vsakuje, nebo odtéká po povrchu. Tato půda je náchylná k erozi a vysychání. Rostliny špatně koření, živiny pro potřeby rostlin se špatně uvolňují a zhoršují se podmínky pro půdní život. Při nevhodné půdní struktuře promluvte se zemědělcem o volbě vhodných opatření.

Patrný rozdíl mezi dobrou půdní strukturou vlevo a špatnou vpravo, foto: www.biopratex.sk

V navazujícím článku se podíváme na další věci, kterých byste si při rýčové zkoušce měli všímat. Máte konkrétní dotaz týkající se vaší půdy? Ozvěte se nám do poradny, rádi vám poradíme.

Mohlo by vás zajímat