Vlastním půdu

Nejste sami. Víc než 3 miliony lidí v Česku vlastní kousek pole, louky, zahrady. Víte, jak se na vaší půdě hospodaří? V pronajatém domě byste si nenechali vytrhat parkety, rozbít okna, ani otlouct omítku. Nenechte si znehodnocovat majetek. Pečovat o půdu se vám vyplatí. Ukážeme vám jak na to.

To mě zajímá
Sestavili jsme rádce pro vlastníky půdy. Přehledně a srozumitelně vás provede krok za krokem různými situacemi. Kde přesně půdu vlastníte? Jak prověřit kvalitu půdy? Na co si dát pozor při uzavírání smluv?
CHCI TO ZMĚNIT

V jakém stavu je vaše půda?

Na něco potřebujete odborné posouzení. Ale představu o tom, v jakém stavu je vaše půda, si můžete udělat sami. 
Kvalitní půda má vyšší cenu. Když se o půdu správně pečuje, je to jako rekonstrukce domu. Cena nemovitosti tím roste.
 

vysiluje se

vysiluje se

 • nedostatečný přísun organické hmoty, půda není nebo je jen velmi málo hnojena statkovými hnojivy či zeleným hnojením
 • převažuje hnojení umělými/minerálními hnojivy
 • klesá obsah organické hmoty - půda požírá sama sebe 
 • v půdě je minimum půdních živočichů jako žížal, želvušek nebo chvostoskoků
 • je náchylná na přemnožení škůdců jako například mandelinek, dřepčíků či mšic
 • ztrácí živiny, málo zadržuje vodu
 • ovlivňuje atmosféru uvolňováním uhlíku
 • půda degraduje – zhoršuje se její struktura, v hloubce je zhutněná, na povrchu náchylná k erozi
udržuje se

udržuje se

 • mírný přísun organické hmoty
 • hnojení organickými i umělými/minerálními hnojivy je zhruba vyrovnané
 • obsah organické hmoty v půdě se dlouhodobě nemění
 • žijí v ní běžní půdní živočichové, biodiverzita je stále nízká
 • půda nadměrně neztrácí živiny
 • zadržuje vodu a neztrácí uhlík
 • udržuje se stávající půdní struktura, kvalita půdy se nezhoršuje, ale ani nezlepšuje
 • nezvyšuje se náchylnost k erozi
vyživuje se

vyživuje se

 • pravidelný přísun organické hmoty, půda je hnojená statkovými hnojivy nebo zeleným hnojením
 • obsah humusu v půdě zvolna stoupá
 • společenstva půdních organismů se rozšiřují, větší půdní živočichové (např. žížaly) jsou na poli běžně vidět
 • půda zadržuje větší množství vody, uhlíku i živin
 • půdní struktura se zlepšuje
 • půda se zhodnocuje

Jak zlepšit kvalitu vaší půdy?

Pokud nepatříte k těm pár šťastlivcům, jejichž půda se vyživuje, musíte se o ni nyní postarat. Nabízíme vám 20 konkrétních opatření pro lepší půdu. Ať už je zahrnete do smlouvy se svým zemědělcem nebo se na ně vrhnete sami. 
Inspirujte se praktickými návody

Ach, ty pachty!

Zemědělská půda jako pole, sady, pastviny, vinice se propachtovává. Pacht je jednoduše řečeno pronájem věci, kterou vlastník (propachtovatel) přenechává nájemci (pachtýř) k dočasnému užívání a požívání, za což mu platí nájem (pachtovné). Výběru pachtýře věnujte velkou pozornost. Jak bude na vašich pozemcích hospodařit, ovlivní jejich hodnotu.

V generátoru pachtovních smluv si zdarma sestavíte férovou smlouvu včetně opatření pro zlepšení kvality vaší půdy.
Vytvořte si novou smlouvu

Příběhy českých vlastníků

Podobnou zkušenost nebo starosti se správou půdy, jako máte vy, měl i někdo další z více než 3 milionů vlastníků půdy. Proto jejich příběhy hledáme a dokumentujeme, abyste se mohli inspirovat.
Jak to dělají ostatní

FAQ

Nelíbí se mi, jak pachtýř hospodaří na mých pozemcích. Jak najít lepšího?
Všechny zemědělce z blízkého okolí snadno naleznete ve veřejném registru půdy, tzv. LPIS, ve kterém je uveden každý zemědělec, který žádá o zemědělské dotace.
 • V mapě si vyhledejte váš pozemek (dle parcelního čísla). Když přejedete kurzorem přes jednotlivé vyznačené půdní bloky, zobrazí se Vám jméno uživatele (zemědělce).
 • Po kliknutí vpravo dole se zobrazí jeho jméno a způsob hospodaření (ekologický / konvenční zemědělec) a po rozkliknutí jeho jména i kontaktní adresa.
 • Tak zjistíte, kdo ve vašem okolí hospodaří, a můžete ho oslovit s nabídkou k propachtování vašeho pozemku.
 • Projděte si Váš katastr a případně sousední katastry až do okruhu přibližně 25 km. Od ekologických zemědělců lze očekávat vyšší standard ochrany půdy, ale není to pravidlo. Ideální je domluvit se s vybranými zemědělci na prohlídce jejich polí a probrat s nimi, jak by hospodařili na vašich pozemcích.

Musím změnit druh pozemku v katastru, pokud se rozhodnu pozemek nechat ladem?
Ne.
Pozemek může být nadále veden jako druh pozemku orná půda, kterou katastrální vyhláška definuje jako: „Pozemek obdělávaný za účelem produkce plodin nebo pozemek, který je k dispozici pro rostlinnou výrobu, ale je ponechán ladem, případně pozemek, který je dočasně zatravněn v rámci systému střídání plodin.“

Kde získat peníze na zatravnění orné půdy a krajinné prvky?
Kdokoliv může žádat v dotačních programech Ministerstva životního prostředí: Program péče o krajinu (PPK), podprogram B pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí nebo Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK), podprogram Adaptace nelesních ekosystémů na změnu klimatu. 
 • Tyto programy jsou velice jednoduché s minimem nutné administrace.
 • Některé kraje vypisují vlastní dotační programy. Pro menší projekty můžete využít i granty nadací.
 • Pro větší projekty mohou obce nebo právnické osoby čerpat peníze z evropských zdrojů, nicméně musí počítat s větší administrativní náročností.

Další možnost je domluvit se ze zemědělcem, aby zatravnění provedl on. Může na to čerpat speciální zemědělské dotace (zatravnění orné půdy, zatravnění drah soustředěného odtoku, zatravňování orné půdy podél vodního útvaru). Tato dotace se pobírá po dobu 5 let jako příplatek k základním zemědělským dotacím. Má nahradit náklady na založení travního porostu, jeho údržbu (seč a odvoz posečené hmoty) a výpadek příjmu zemědělce v prvních letech, kdy travní porost není dostatečně kvalitní pro produkci sena nebo pro pasení zvířat.

Ministerstvo zemědělství připravuje od roku 2023 nový dotační titul Agrolesnictví, který bude podporovat výsadbu stromů na orné půdě nebo trvalých travních porostech.