Živá půda
Živěna
Blog Živé půdy
Loading...
3 min.

Kalendář správného zemědělce | Listopad

Martin Smetana, 04/11/2022
V listopadu konečně začíná klid. Zemědělci mají všechno sklizeno a zaseto. Příroda se pomalu ukládá k zimnímu spánku. A právě teď je vhodný čas připravit si plán na příští rok a vysadit nové stromy.
Foto: www.marekdvorak.com
Foto: www.marekdvorak.com

Zazimování čejkoviště

Čejkoviště splnilo svůj účel. Čejky chocholaté dávno odletěly na svá zimoviště, vyseté rostliny odkvetly a semínka už jsou vyzobaná. Je čas čejkoviště zazimovat a pozemek připravit na příští hnízdní sezonu. Čejky přilétají již v únoru a pro hnízdiště preferují řídce porostlé pozemky. Proto je dobré do konce prosince zbylý porost na čejkovišti mělce zapravit do půdy. Nevadí když je zapraven ledabyle a sem-tam na povrch vyčnívá nějaký trsík rostliny. Pro čejky jsou takové pozemky atraktivní, protože jim to pomáhá maskovat svá hnízda.
 

Biopásy

Na biopásy ale nesahejte až do konce března. Slouží jako zdroj potravy po celou zimu zejména pro zvěř a ptáky.

Stromy do polí

V minulém článku jsme vysvětlovali, proč stromy patří do polí. Teď na podzim, když stromy shodí listí, je ideální doba na jejich výsadbu. Stromy bez listů mají snížený výpar, proto při přesazování nehrozí jejich vysušení. Kořeny ale pokračují ve svém růstu a do jara se stromy hezky zakoření. V tomto článku jsme shrnuli všechny informace, které byste měli znát před výsadbou stromů do sadů, remízků, větrolamů nebo stromořadí, abyste se vyhnuli zklamání.
Foto: www.marekdvorak.com
Foto: www.marekdvorak.com

Pozor na mokrou půdu

Ať už půjdete na pole v listopadu dělat cokoliv, nezapomeňte na dobrou radu Za mokra na pole nelez, ať si zbytečně neničíte půdu.
Pokud máte nějakou část pozemku dlouhodobě podmáčenou v důsledku přirozeného reliéfu terénu nebo starých nefunkčních meliorací, zvažte, jestli je opravdu nutné na ní za každou cenu pěstovat polní plodiny. Možná bude lepší zde vysadit vrbovnu nebo nechat podmáčenou plochu zaregistrovat jako mokřad. Plocha mokřadu je pak osvobozena od daně z nemovitostí a zemědělec může na tuto plochu pobírat dotace, přestože ji nelze reálně obhospodařovat. Sice zde nic nevypěstuje, na druhou stranu ušetří náklady za pohonné hmoty a osivo, ze kterého by na podmáčené půdě stejné nic moc nesklidil.

Mohlo by vás zajímat