Živá půda
Živěna
Blog Živé půdy
Loading...
5 min

Kalendář správného zemědělce | Říjen

Daniel Lunter, 9. 10. 2023
Podzim je tady. Dny se znatelně zkracují, listí chytá žlutou barvu, vegetace se pomalu připravuje na poslední fázi ročního cyklu. Bramboráři pilně sklízejí brambory, kukuřice dozrává a veřejný prostor se zaplňuje dýněmi.

Kontrola pastvin

Zemědělec se zvířaty na pastvě by měl kvůli utlumující se růstové aktivitě rostlin zhodnotit, jak dlouho ještě zvířata na pastvě vydrží bez příkrmu. Pokud už na začátku sezóny rozdělil pastvinu na menší části, které zvířata spásala postupně, může se těšit vyšší produkci travní hmoty a prodloužení pastevní sezony, což mu ušetří náklady na příkrm v zimě. Klidnější spánek mu může přinést i pomyšlení na větší odolnost vůči případnému podzimnímu suchu, protože vyšší porost vegetace na pastvině si v porovnání s pastvinou vypasenou až na drn lépe udrží půdní vláhu.

Díky regenerativní pastvě, kdy jsou zvířata nejvíce po dvou dnech přeháněná na jinou část pastviny, má zdravější zvířata i pastvinu, protože zvířata nemusí pravidelné odčervovat pomocí léčiv. Je to díky přerušení cyklu hlístic, které se vyvíjejí v trusu zvířat. Z vajíček těchto parazitů se totiž do 48 hodin vyvinou larvy, které opouštějí trus, aby se mohly znovu nechat sežrat býložravci, v jejichž trávicím traktu se stávají dospělými jedinci. Při správném pastevním managementu tedy můžeme mluvit o útěku zvířat před parazity.

Pastvina
Pastvina vypasená až na drn je druhově chudá a nenabízí dost výživného krmiva pro zvířata.

Kontrola orné půdy

Prvního října začíná nový pachtovní rok. Pokud zemědělec přebírá novou půdu, výhodou při rozhodování o vhodném způsobu hospodaření bude ověřit si její stav. Kromě zjištění, které plodiny na ní byly pěstovány v posledních letech, nebo které přípravky na ochranu rostlin a hnojiva byly aplikovány, doporučujeme zjistit stav půdy jednoduchou rýčovou zkouškou, nebo si udělat půdní sondu.

Dobrý obraz o hospodaření předešlého zemědělce může podat i test stability půdních agregátů. Prostřednictvím něho se testuje soudržnost či nesoudržnost půdních částic (agregátů) při jejich nasycení vodou. Pokud se hrouda hlíny po ponoření do vody začne rychle rozpadat, znamená to, že v půdě není dostatek tmelících látek a organické hmoty. Většinou jsou to půdy utužené, s nefunkčním systémem půdních pórů, náchylné k erozi. Naopak, pokud se hrouda hlíny po navlhčení nerozpadá, znamená to, že půdní částice drží při sobě. Taková půda má dobrou půdní strukturu, která se nerozpadá mimo jiné díky dostatečné aktivitě půdních živočichů a dostatečné zásobě organických a tmelících látek. Stabilní půdní struktura zaručuje dobrou schopnost půdy zadržet vodu i po delší periodě sucha, protože obsahuje dostatek malých kapilárních pórů. Obsah vody i vzduchu je vyrovnaný a vytváří dobré podmínky pro půdní život i růst polních plodin.

S těmito informacemi se pak bude nejlíp rozhodovat o následovném osevním postupu.

Zkouška půdní struktury
Vlevo vzorek půdy s nestabilní půdní strukturou, vpravo vzorek půdy se soudržnou tedy stabilní půdní strukturou.

Průzkum zemědělské techniky

Výhodou může být také rozšíření obzorů o strojích, které byly konstruovány se zřetelem na půdní život. Mezi takové patří hlavně secí stroje s možností přímého setí do meziplodiny. Při výsevu je potřeba zabezpečit, aby biomasa nepřekážela výsevnímu zařízení proniknout do země. To dokáže nejlépe výsevní jednotka s diskem, který se snadněji prořeže zbytky meziplodin. Úplně nejvhodnější je vroubkovaný disk - v opačném případě totiž hrozí, že větší množství hmoty z meziplodin disk zastaví a začne ji před sebou tlačit. Na evropském trhu je zatím menší množství těchto strojů, a to hlavně pro větší zemědělce. Dobrou zprávou ale je, že vývoji těchto strojů se začíná věnovat pořád víc značek, takže se dá předpokládat i lepší dostupnost a také stroje pro menší zemědělce. Někteří zemědělci jsou dosti zběhlí i ve svépomocné konstrukci strojů, takže si dokáží uzpůsobit konvenční secí stroje pro své potřeby.  
 

Příprava na výsadbu stromů

Blíží se termín výsadby stromů do polí a na louky a pastviny. Je nejvyšší čas si zajistit kvalitní sazenice, kůly a pletivo na oplocení. Pro dobrou ochranu před zvěří a dobytkem doporučujeme na kvalitě a výšce pletiva nešetřit. Než stromy dostatečně vyrostou, aby byly samostatné, potrvá to klidně i 10 let. Výška oplocení by měla být alespoň 160 cm. Pokud jsou na pastvě krávy, koně nebo jeleni, raději i více (200-250 cm) nebo zvolit masivnější ochranu z desek, aby zvířata svým drbáním sazenice nezničila.

Dva způsoby oplocenky stromů
Vlevo nedostatečná výška oplocení, vpravo správná výška oplocení

Mohlo by vás zajímat