Hospodařím
na půdě

Půda je vaše živobytí. Její kvalitu můžete zlepšit hlavně vy. Poradíme vám, jak o půdu pečovat, aby přinášela dobrou úrodu. Pomůžeme vám nastavit férový pacht s vlastníky půdy. Po zákonodárcích požadujeme, aby zemědělské dotace cíleně podporovaly udržitelné hospodaření.

To mě zajímá

Jak dobře hospodařit?

Chybí půdě živiny, ohrožuje ji eroze a o žížalu ani nezavadíte? Nabízíme vám 20 praktických opatření. Poradíme vám, jak je správně provést, zda na ně lze žádat dotace, a jaký mají přínos.
 
Zajímají mě opatření

Generátor pachtovních smluv

Dobrá smlouva je základ, na kterém můžete stavět nejen lepší vztahy s vlastníkem půdy, ale i dlouhodobý pacht. Vytvořte si zdarma v generátoru srozumitelnou a férovou pachtovní smlouvu.
Vytvořte si novou smlouvu

Hledáme a dokumentujeme pro vás zajímavé příklady zemědělců a zemědělkyň.

Načerpejte inspiraci

FAQ

Je nutné pro výsadbu stromů a keřů na orné půdě vyjmutí ze zemědělského půdního fondu nebo něco podobného?
Pokud se rozhodnete vysazovat stromy na orné půdě, nejspíš současně provedete její zatravnění.
  • Pro zatravnění orné půdy není dopředu potřebné žádné povolení nebo ohlášení úřadům.
  • Po zatravnění ohlasí vlastník půdy katastrálnímu úřadu změnu druhu pozemku z orné půdy na trvalý travní porost.
  • Změna je prováděná bezplatně, je potřeba vyplnit formulář nebo využít interaktivní formulář a na konci vygenerovat tiskopis, nechat si na něm úředně ověřit podpisy vlastníka pozemku a doručit katastrálnímu úřadu.
Katastrální vyhláška definuje druh pozemku „trvalý travní porost“ jako pozemek využívaný k pěstování trav nebo jiných bylinných pícnin, na kterém se mohou vyskytovat stromy a keře.

Pozemek, na kterém vysadíte stromy a keře (pokud to nebude les), může být v katastru nadále evidován jako trvalý travní porost. Pokud na něm poroste méně než 100 kusů stromů může být v celé ploše součástí půdního bloku a je způsobilý pro čerpání zemědělských dotací.
  • Krajinotvorný sad nebo ovocné stromořadí můžete evidovat v LPIS jako „jiná trvalá kultura“.
  • Pokud je keřový remízek součástí pastviny a je možné ho využívat nyní nebo v budoucnu zvířaty k okusu, lze remízek v celé ploše ponechat jako součást dílu půdního bloku. Tato plocha je způsobilá pro čerpání zemědělských dotací.
  • Od roku 2023 bude spuštěn nový dotační titul Agrolesnictví, který počítá s výsadbou 80-120 lesních i ovocných stromů na pozemcích orné půdy a trvalých travních porostů. Celá tato plocha bude způsobilá pro čerpání zemědělských dotací.

Můžu vysazené stromy a keře oplotit?
Základní přehled o této složité problematice si stáhněte zde.

Kde najdu informace o inovativních způsobech hospodaření na orné půdě?
Inspirovat se a dozvědět něco nového můžete například zde.